När livssituationen förändras

Flyttning till ett nytt hem, barnafödsel eller skilsmässa - vilka förändringar ska meddelas till FPA och hur? Stora och små förändringar i livssituationen kan på olika sätt inverka på de förmåner som FPA betalar.

Som FPA-kund är du skyldig att meddela förändringar. Om du inte anmäler eventuella förändringar, kan det hända att du inte får en förmån som du har rätt till eller att en förmån betalas till dig på felaktiga grunder, varvid man senare måste återkräva förmånen.

Vanliga frågor: