Nedre gränser för inkomsterna

Om de bruttoinkomster som beaktas i hushållets bostadsbidrag understiger de nedre gränser som anges i tabellen, inverkar inkomsterna inte på bostadsbidraget. I beloppen i tabellen har ett eventuellt förvärvsinkomstavdrag inte beaktats. Om bassjälvriskens belopp är mindre än 10 euro beaktas det inte.

Du kan uppskatta hur dina inkomster påverkar bostadsbidraget med en räknare. Det resultat som räknaren ger är alltid endast en uppskattning. Om dina inkomster varierar, beaktas inkomsterna som genomsnittlig inkomst. 

Hushållet
(vuxna+barn)
Gräns för de bruttoinkomster (euro/mån.) vid vilken ingen bassjälvrisk gäller
Bostadsbidraget påverkas inte alls av inkomsterna om de uppgår till högst euro/månad
1 (1+0) 745
2 (1+1) 973
3 (1+2) 1 201
4 (1+3) 1 429
5 (1+4) 1 657
6 (1+5) 1 885
7 (1+6) 2 113
8 (1+7) 2 341
Hushållet
(vuxna+barn)
Gräns för de bruttoinkomster (euro/mån.) vid vilken ingen bassjälvrisk gäller
Bostadsbidraget påverkas inte alls av inkomsterna om de uppgår till högst euro/månad
2 (2+0) 848
3 (2+1) 1 076
4 (2+2) 1 304
5 (2+3) 1 532
6 (2+4) 1 760
7 (2+5) 1 988
8 (2+6) 2 216
Hushållet
(vuxna+barn)
Gräns för de bruttoinkomster (euro/mån.) vid vilken ingen bassjälvrisk gäller
Bostadsbidraget påverkas inte alls av inkomsterna om de uppgår till högst euro/månad
3 (3+0) 951
4 (3+1) 1 179
5 (3+2) 1 407
6 (3+3) 1 635
7 (3+4) 1 863
8 (3+5) 2 091

Läs mer