Neuropsykologisk rehabilitering

Av de medel som anslagits för rehabilitering enligt prövning används årligen en del för att ordna neuropsykologisk rehabilitering. I de förmånsanvisningar som gäller handläggningsverksamheten ges FPA:s försäkringsdistrikt anvisningar om hur medlen ska fördelas på olika rehabiliteringsområden.

Neuropsykologisk rehabilitering beviljas personer som fyllt 16 år för rehabilitering i anslutning till utvecklingsrelaterade inlärningssvårigheter samt för rehabilitering efter hjärnskador. Neuropsykologisk rehabilitering syftar till att förbättra eller återställa studie- eller arbetsförmågan för att klienten ska kunna göra framsteg i studierna eller slutföra dem, börja arbeta, stanna kvar i arbetslivet eller återgå till arbetet.

Närmare anvisningar om beviljande av neuropsykologisk rehabilitering finns i följande utdrag ur förmånsanvisningarna:

Utdrag ur förmånsanvisningarna om rehabilitering enligt prövning 5/2015 (Neuropsykologisk rehabilitering)

Ersättningsbelopp

FPA ersätter neuropsykologisk rehabilitering endast enligt ett fastställt maximibelopp. Den maximala ersättningen för neuropsykologi är ofta lägre än det arvode som terapeuten tar ut. Klienten kan därför bli tvungen att själv betala en del av kostnaderna.

Vem kan ge neuropsykologisk rehabilitering?

Neuropsykologisk rehabilitering kan ges av en specialpsykolog i neuropsykologi (PsL, psykologie licentiatexamen med specialisering i neuropsykologi, VET). Övriga anvisningar om behörighet och blanketten för utredning om terapeutens behörighet finns i följande anvisningar:

Terapeuternas behörighet (pdf 14 kb)

Blankett för utredning om behörighet KU 118r  (pdf 107 kb)