Nödmeddelande på finskt teckenspråk

 

Om du befinner dig i en nödsituation kan du nu göra ett nödmeddelande på finskt teckenspråk. 

I nödsituationer kan du via 112 Suomi-appen få videokontakt med en teckenspråkstolk vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolken inleder ett muntligt samtal med en nödcentralsoperator som sedan behandlar nödmeddelandet med tolkens hjälp.

Du får tillgång till tjänsten genom att ladda ner 112 Suomi-appen på din telefon. 

Så här gör du ett nödmeddelande 

 
  1. Använd tjänsten bara om det är fråga om en akut nödsituation där t.ex. någons liv och hälsa hotas eller är i fara.
  2. Öppna 112 Suomi-appen och välj Tjänster – Akut nödsituation – Nödmeddelande på finskt teckenspråk.
  3. Du får videokontakt med tolken genom att välja Gå till distanstolkningstjänsten.
  4. Tolken inleder ett samtal med nödcentralen och tolkar ditt nödmeddelande för den jourhavande.
  5. Besvara de frågor som den jourhavande vid nödcentralen ställer.
 

Nödmeddelandet kan göras av vem som helst som kommunicerar på finskt teckenspråk. Den som gör ett nödmeddelande behöver inte vara kund hos tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

När nödmeddelandet görs via appen kan positionsdata för den som behöver hjälp utredas med hjälp av telefonnumret.

Du kan också göra ett nödmeddelande med hjälp av en dator eller annan enhet på adressen 112.fi eller fpa.fi. I en nödsituation ska du via länken på den här sidan ta kontakt med FPA:s distanstolkning och anmäla att det gäller en nödsituation. Tolken inleder ett samtal med nödcentralen och tolkar ditt nödmeddelande för den jourhavande.

Personer som inte kan producera tal kan också skicka ett nödtextmeddelande. Läs mer om nödtextmeddelandet (112.fi).

Öppettider under försökstiden

Tjänsten för nödmeddelande på teckenspråk är en del av ett försök där man utreder hur 112 Suomi-appen och FPA:s distansservice lämpar sig för nödsituationer och myndighetsverksamhet. Målet med försöket är att främja jämlikheten i myndighetstjänster.

Tjänsten betjänar måndag–fredag kl. 8–16. Försöket fortgår till slutet av 2022. 

FPA svarar för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. Nödcentralsverket svarar för 112 Suomi-appen.

Läs mer