Ersättning i samband med fertilitetsbehandling

När det gäller en kvinna som fyllt 43 år utreds frågan om rätt till ersättning för fertilitetsbehandling av FPA för att en korrekt och enhetlig praxis ska kunna säkerställas. Läkemedel i anslutning till fertilitetsbehandling kan inte expedieras på basis av direktersättningsavtalet till en kvinna som fyllt 43 år. Kvinnan ombes att söka ersättning hos FPA (se Utredningar över ej direktersatta inköp).

 

1.10.2011 (SF-anvisningar för apotek punkt 5.3.6)