Norra försäkringsdistriktet

FPA:s norra försäkringsdistrikt ansvarar för handläggningen av förmånsansökningar inom området för följande kommuner.

Telefontjänst

Privatpersoner betjänas per telefon av FPA:s servicenummer för privatpersoner, arbetsgivare av servicenumret för arbetsgivare och FPA:s samarbetspartner av myndighetslinjen.

Direktör för Norra försäkringsdistriktet

Arto Rautio
fornamn.efternamn@fpa.fi

PB 10, 00056 KELA
Fax. 020 635 4812

Handläggningscenter

Handläggningscentret för utkomstskyddsärenden
chef Sari Kenttä

Handläggningscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner
chef Esa Rahja

Handläggningscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden
chef Tommi Hallikainen

Handläggningscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner
chef Marja Ylitalo-Kudjoi

Mer information