Norra kundserviceenheten

Direktör för Norra kundserviceenheten
Anne Penttilä

Servicegruppen Kajanaland
Chef för servicegruppen Tommi Korhonen

Servicegruppen Kemi-Torneåregionen
Chef för servicegruppen Marja-Leena Forsell

Servicegruppen Mellersta Österbotten
Chef för servicegruppen Monika Ahlsved

Servicegruppen Nordöstra Österbotten
Chef för servicegruppen Arja Harjuautti

Servicegruppen Uleåborg
Chef för servicegruppen Sari Hedemäki

Servicegruppen Norra Lappland
Chef för servicegruppen Outi Törmänen

Servicegruppen Norra Österbotten
Chef för servicegruppen Jatta Rajaniemi

Servicegruppen Rovaniemiregionen
Chef för servicegruppen Outi Törmänen

Mer information