Vi tar i bruk ett nytt rekryteringssystem 16.4.2019

Den 16 april 2019 tar vi i bruk ett nytt rekryteringssystem, som bättre än tidigare betjänar dem som söker jobb hos oss. Det gamla systemet tas ur bruk 15.3.2019, och efter det går det inte längre att logga in där. De personuppgifter som finns i det gamla systemet tas bort på ett korrekt sätt.

Om du sökte ett jobb hos FPA före 11.4.2019 gäller din ansökan fortfarande. Behandlingen av din ansökan slutförs i det gamla rekryteringssystemet, trots att du inte längre kan logga in på din profil.

Skapa en ny profil i det nya systemet

Vi överför inte dina profiluppgifter från det gamla systemet till det nya. Du måste därför skapa en ny profil om du vill söka lediga jobb hos FPA efter den 16 april. Om du vill utnyttja dina gamla profiluppgifter eller ta till vara ett CV som du lagt in i FPA:s system ska du göra det före 15.4.2019.

Om du stöter på tekniska problem när du använder rekryteringssystemet kan du vända dig till FPA:s kundsupport. Den tekniska supporten betjänar per e-post på adressen tekninentuki(at)kela.fi. Här får du hjälp om du har tekniska problem. Den tekniska supporten svarar däremot inte på frågor som gäller hur man använder tjänsten, och inte heller på frågor om offentliga upphandlingar eller förmåner.