Olika familjeformer

FPA utbetalar stöd till barnfamiljer enligt samma principer oberoende av familjeform.  Olika familjetyper kan dock inverka på beviljandet och utbetalningstiden av vissa familjeförmåner. T.ex. till adoptivfamiljer utbetals hemvårdsstöd enligt mer flexibla villkor och i flerlingsfamiljer kan båda föräldrarna samtidigt stanna hemma längre och sköta barnen. 

Mer om familjeförmåner till olika familjeformer: