Olika former av stöd för boende

FPA stöder boendet på olika sätt. I regel kan du få endast en stödform i taget. När du ansöker om stöd för boende hos FPA ska du först ta reda på vilken form av stöd som är det rätta för dig och din familj.

Allmänt bostadsbidrag är avsett att minska boendeutgifterna för hushåll med låga inkomster. Du kan få allmänt bostadsbidrag för en hyres- eller ägarbostad.

Bostadsbidrag för pensionstagare är avsett för pensionstagare med låga inkomster om

  • personen bor ensam  
  • personen bor tillsammans med sin make, maka eller sambo
  • också de övriga som bor i bostaden är berättigade till bostadsbidrag för pensionstagare. 

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet är avsett för värnpliktiga. Bostadsunderstödet kan också betalas till värnpliktigas anhöriga.

Värnpliktiga som ansöker om bidrag för sina boendeutgifter för första gången på grund av militärtjänstgöringen beviljas inte allmänt bostadsbidrag utan militärunderstöd. De som har skaffat bostaden omedelbart före tjänstgöringen eller under tjänstgöringen har i regel inte rätt till militärunderstöd. I så fall kan de ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Om den värnpliktige har allmänt bostadsbidrag när tjänstgöringen inleds betalar FPA under tjänstgöringen skillnaden mellan boendeutgifterna och bostadsbidraget i form av militärunderstöd.

Studiestödets bostadstillägg betalas endast

  • till personer som studerar utomlands eller på Åland och som bor på hyra (210 euro/mån.)
  • till personer som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och som bor i läroanstaltens elevhem (88,87 euro/mån.)
  • till åländska studerande.

Bostadstillägg utomlands kan beviljas den som

studerar vid en utländsk eller åländsk läroanstalt
studerar vid en finländsk läroanstalt och som utomlands genomför studieperioder med anknytning till studierna.

En studerande som har rätt till en avgiftsfri plats på elevhem (till exempel Försvarshögskolan) har inte rätt till studiestödets bostadstillägg eller allmänt bostadsbidrag, om det inte finns särskilda skäl för att personen inte kan ta emot platsen på elevhemmet.

Ta en titt på snabbguiderna: