Beräkning av studielånsavdrag

Med hjälp av det här kalkyleringsprogrammet kan du ta reda på om du har möjlighet att få studielånsavdrag för högskolestuderande och beräkna avdragets belopp. Du kan också ta reda på om dina studier berättigar till studielånsavdraget och hur studietiden och, om du avlägger högskoleexamen 1.8.2014 eller senare, hur lånebeloppet påverkar avdraget.

Det svar som ges är en uppskattning av din situation. Du kan få ett officiellt beslut om studielånsavdraget när du avlagt en examen som berättigar till avdraget och du har lyft studielån för studierna. Se när skall man ansöka om studielånsavdrag.

I kalkyleringsprogrammet finns frågor som du ska besvara eller alternativ som du kan välja. Om du är osäker hittar du ytterligare definitioner via frågetecken-anvisningslänkarna.

Du måste svara på alla frågor. När du har kommit fram till svarsrutan kan du skriva ut dina svar.

De personuppgifter du gett i kalkyleringsprogrammet sparas inte. FPA sparar endast information om användarkapaciteten. Med hjälp av information om användarkapaciteten uppskattar vi hur programmet används och följer programmets funktionsduglighet.

För att kunna använda programmet behöver du ett webbläsarprogram med javastöd.

I beräkningsgrunderna beaktas de ändringar i bestämmelserna som trätt i kraft sedan 1.1.2021.