Om du är arbetslös och insjuknar

Du kan få sjukdagpenning om du är arbetslös arbetssökande. Om du insjuknat lönar det sig att ansöka om sjukledigt, eftersom du som arbetslös arbetssökande kan mista din arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare, om du inte tar emot ett arbete som du blir erbjuden.

Tiden med sjukdagpenning dras inte av från maximitiden med grunddagpenning, eller inkomstrelaterad dagpenning som arbetslöshetskassan betalar för maximalt 400 dagar. Arbetslöshetsförmån betalas inte för samma tid som sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning.

Självrisktid

Du kan få sjukdagpenning efter en självrisktid på 10 dagar. Du kan få arbetslöshetsförmån för de dagar då självrisktiden inte ännu är uppnådd.

Gör så här om du insjuknar

  1. Gå till läkaren och be om ett läkarintyg för arbetsoförmåga. Samtidigt bedömer läkaren ditt behov av rehabilitering och din arbetsförmåga.
  2. Meddela TE-tjänster den tid av arbetsoförmåga som angetts i läkarintyget.
  3. Ansök om sjukdagpenning hos FPA.
  4. Håll din jobbsökning i kraft också under den tid då du väntar på att få beslutet om sjukdagpenning.

Gör så här när sjukledigheten upphör

  1. Meddela TE-tjänster om att sjukledigheten har tagit slut.
  2. Utbetalningen av arbetslöshetsförmånen fortsätter när du lämnar in en anmälan om arbetslöshetstid till FPA.
  3. Om du har fått sjukdagpenning i mer än 30 dagar måste du ansöka om arbetslöshetsförmånen med en ny ansökan.
  4. Om du får FPA-rehabilitering ska du meddela TE-tjänster även detta.

Läs mer