Om du vägrar att ta emot ett arbete eller delta i utbildning


TE-tjänster kan dra in din rätt till arbetslöshetsförmåner för viss tid om du utan giltig orsak vägrar att ta emot ett arbete eller att delta i utbildning som erbjuds dig. Sådan tid kallas tid utan ersättning (s.k. karens)

FPA betalar inte arbetsmarknadsstöd för den karenstid som TE-tjänster fastställt. Då karenstiden har löpt ut ska du på nytt ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA. För den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan förmåner betalas ut trots karensen.

Närmare information om karenser får du på webbplatsen TE-tjänster eller genom att ringa TE-tjänsternas telefonservice.

Läs mer