Kontaktuppgifter

Biblioteket är stängt till den 13.4.


Stängd
6.1., 1.–31.7. och 27.12.–31.12.

Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 12
00250 Helsingfors

Postadress
PB 450, 00056 FPA

E-post
kirjasto@kela.fi

Telefon 020 634 1701