Inkomstregistret kommer – vad betyder det för FPA:s kunder?

FPA förbereder sig för det inkomstregister som tas i bruk i början av 2019 i samband med Skatteförvaltningens Nationella inkomstregisterprojekt. Också arbetsgivarna ska ta inkomstregistret i bruk i början av 2019.

Inkomstregistret kommer att göra det enklare för privatpersoner och arbetsgivare att sköta FPA-ärenden. Samtidigt effektiviseras FPA:s verksamhet och behandlingen av ansökningar går snabbare när inkomstuppgifterna och från och med 2020 även förmånsuppgifterna fås direkt från inkomstregistret.

Förutom Skatteförvaltningen och FPA använder arbetspensionsförsäkrarna, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, arbetslöshetskassorna, Utbildningsfonden, NTM-centralerna, kommunerna och skadeförsäkringsbolagen uppgifterna i inkomstregistret.

Arbetsgivare

I det första skedet inverkar inkomstregistret på arbetsgivarorganisationerna, vilkas löneförvaltning ska vara färdig att ta i bruk inkomstregistret i början av 2019. Det förutsätter systemförberedelser och inlärning av nya handlingssätt.

Vid FPA medför förberedelserna för inkomstregistret ändringar i e-tjänsten för arbetsgivare. Till exempel börjar e-tjänsten för arbetsgivare under 2018 i dagpenningsärenden endast godkänna ett kontonummer per FO-nummer. Förändringen underlättas av att de flesta organisationerna redan nu har meddelat endast ett kontonummer. Aktuellt om inkomstregistret för arbetsgivare publiceras under Stöd för arbetsgivare i meddelanden på fpa.fi/arbetsgivare och i nyhetsbrevet Työnantajainfo.

När inkomstregistret med tiden har samlat tillräckligt med uppgifter om anställningar, löner och förmåner, kan FPA i de flesta fall avgöra t.ex. dagpenningsärenden utan bilagor eller tilläggsutredningar som ska begäras separat av arbetsgivaren.

Privatpersoner

Också för privatpersoner blir det enklare att sköta ärenden hos FPA. När inkomstregistret erbjuder tillräckliga uppgifter om anställningar och inkomster, behöver kunden inte längre lämna in lönespecifikationer till FPA.

Under 2019 blir det också möjligt för privatpersoner att i inkomstregistret kontrollera sina anställnings- och inkomstuppgifter. Dessutom kan var och en från och med 2020 i inkomstregistret se uppgifter om sin pension och övriga förmåner.

Inkomstregistret kan minska behovet av bilagor och tilläggsutredningar t.ex. när det gäller följande förmåner:

  • grundläggande utkomststöd
  • arbetslöshetsförmåner
  • bostadsbidrag
  • studieförmåner
  • barnavårdsstöd
  • specialvårdspenning
  • betalningsbefrielse i fråga om underhållsbidragsskuld
  • pensioner (sjukpension, efterlevandepension)

Läs mer