OPI-kurser som främjar den psykiska hälsan och studieförmågan

En så kallad OPI-kurs lämpar sig för dig, om

 • du är i åldern 16–29 år och har svårigheter i inlärningssituationer eller sociala situationer
 • du studerar för en yrkesexamen eller går i gymnasiet (se avsnittet Läroanstalter som deltar i samarbetet)
 • du har diagnostiserats med depression eller ångestsyndrom
 • dina studier riskerar att dra ut på tiden eller avbrytas.

Kursen lämpar sig inte för dig, om

 • dina psykiska symtom är ett hinder för att fungera i grupp
 • du har ett obehandlat alkohol- eller drogproblem.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation. Du får också stöd och konkreta råd för att klara av dina studier. Avsikten är att kursen ska öka dina resurser och stödja din funktionsförmåga, ditt välbefinnande och din förmåga att hantera ditt liv.

Kursens innehåll och utformning

En OPI-kurs genomförs i form av arbete i små grupper. Avsikten är att kombinera rehabilitering och studier till en fungerande helhet som stöder studieframgången.

Kursen pågår 12 månader. Den omfattar

 • 5–8 individuella besök
 • 12 öppenvårdsdagar i grupp
 • högst 15 kontakter på distans utifrån dina individuella behov.

De fysiska mötena ordnas i serviceproducentens lokaler som ligger nära din läroanstalt.

 

Personal som genomför kursen

I det team som genomför rehabiliteringen ingår ett arbetspar som består av en psykolog eller sjukskötare och någon av följande:

 • en socialarbetare
 • en socionom
 • en rehabiliteringsledare
 • en socialpsykolog
 • en magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Den ena parten i arbetsparet är dessutom psykoterapeut. Till teamet hör också en fysioterapeut eller idrottsinstruktör och annan yrkesutbildad personal utifrån dina individuella behov.

Läroanstalter som deltar i samarbetet

 • Ammattiopisto Tavastia
 • Business College Helsinki
 • Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Etelä-Savon ammattiopisto
 • Hyria Koulutus Oy
 • Keravan lukio
 • Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
 • Kimpisen lukio
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Perho Liiketalousopisto
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Seinäjoen lukio
 • Vuxenlinjen vid Seinäjoen lukio
 • Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Tampereen seudun ammattiopisto
 • Turun ammatti-instituutti – Åbo yrkesinstitut
 • Yrkesinstitutet Vamia i Vasa
 • Vuosaaren lukio
 • Yrkesakademin Österbotten

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer