Kontaktcentret

Direktör för kontaktcentret
Pirjo Myyry

Chef för sakkunniggruppen
Kaija Kotisaari

Chef för multiservicegruppen
Tiina Purmonen

Chef för gruppen för grundläggande utkomststöd
Pia Härkönen

Chef för hälsotrygghetsgruppen
Jaana Onnela-Turunen

Chef för utkomstskyddsgruppen
Jaana Niemelä

Chef för servicegruppen för samarbetspartner
Hanna Riipi

 

Mer information