Södra kundserviceenheten

Direktör för Södra kundserviceenheten 
Irma Parén

Servicegruppen Kampen 1
Chef för servicegruppen Heidi Myllyniemi

Servicegruppen Kampen 2
Chef för servicegruppen Ninna Tolvanen

Servicegruppen Kampen 3
Chef för servicegruppen Susanna Hytönen

Servicegruppen Östra Centrum 1
Chef för servicegruppen Martta Pukki

Servicegruppen Östra Centrum 2
Chef för servicegruppen Elina Lahtiola

Servicegruppen Östra Centrum 3
Chef för servicegruppen Maaru Launiemi-Mattila

Servicegruppen Malm
Chef för servicegruppen Johanna Apajalahti

International House Helsinki -gruppen
Chef för servicegruppen Martta Pukki

Servicegruppen Myrbacka
Chef för servicegruppen Sanna Piironen

Servicegruppen Dickursby
Chef för servicegruppen Jaana Vatanen

Servicegruppen Dickursby 2
Chef för servicegruppen Anu Laitinen

Servicegruppen Alberga 1
Chef för servicegruppen Anna Kylander

Servicegruppen Alberga 2
Chef för servicegruppen Timo Heinonen

Servicegruppen Mattby
Chef för servicegruppen Sanna-Kaisa Koivistoinen

Servicegruppen Södra Karelen
Chef för servicegruppen Carita Hannelin

Servicegruppen Hyvinge
Chef för servicegruppen Jarmo Aspela

Servicegruppen Träskända
Chef för servicegruppen Jaana Himilä

Servicegruppen Kyrkslätt
Chef för servicegruppen Axel Roselius

Servicegruppen Kymmenedalen
Chef för servicegruppen Mari Harju

Servicegruppen Lojo
Chef för servicegruppen Hanna Mäkelä

Servicegruppen Borgå
Chef för servicegruppen Johanna Kortetjärvi

Servicegruppen Päijänne-Tavastland
Chef för servicegruppen Maila Masalin

Mer information