Östra kundserviceenheten

Direktör för Östra kundserviceenheten
Katja Nikkanen

Servicegruppen Jyväskylä
Chef för servicegruppen Sari Kokkonen

Servicegruppen Kuopio
Chef för servicegruppen Mari Hautalampi

Servicegruppen Södra Savolax
Chef för servicegruppen Sari Kokkonen

Servicegruppen Mellersta Savolax
Chef för servicegruppen Else Meier

Servicegruppen Mellersta Finland
Chef för servicegruppen Minna Tapanila

Servicegruppen Norra Karelen
Chef för servicegruppen Päivi Valkonen

Servicegruppen Norra Savolax
Chef för servicegruppen Ritva Ronkainen

Mer information