Beräkning av studiestöd

Med hjälp av det här kalkyleringsprogrammet kan Du ta reda på om Du har möjlighet att få studiestöd och beräkna studiestödets belopp. Det svar som ges är en uppskattning av Din situation. Ett officiellt beslut om studiestöd kan Du få om Du söker studiestöd enligt anvisningarna.

I kalkyleringsprogrammet finns frågor som Du skall besvara eller alternativ som Du kan välja. Om Du är osäker hittar Du ytterligare definitioner via frågeteckenanvisningslänkarna.

Du måste svara på alla frågor. När Du har kommit fram till svarsrutan kan Du skriva ut Dina svar eller gå tillbaka till frågorna om Du vill ändra svaren. På det här sättet kan Du till exempel få reda på om studiestödet ändras när Du uppnår en viss ålder eller hur en ändring av boendeformen påverkar slutresultatet.

Beräkningsgrunderna gäller sedan 1.8.2021. I beräkningsgrunderna beaktas alla de ändringar i studiestödsbestämmelserna som trätt i kraft.