Övriga officiella identitetshandlingar

Endast personer som är bosatta och sjukförsäkrade i ett annat nordiskt land kan påvisa sin rätt till vård med en identitetshandling. Personen ska vara stadigvarande bosatt i ett nordiskt land och den offentliga hälso- och sjukvården ska begära uppgift om personens adress i ifrågavarande land. Adressuppgiften behövs när den offentliga hälso- och sjukvården söker statlig ersättning för personens vårdkostnader.

Ett officiellt identitetsbevis

En person behöver inte vara medborgare i ett annat nordiskt land för att kunna påvisa sin rätt till vård genom att visa upp en officiell identitetshandling. Identitetshandlingen behöver inte ha utfärdats i ett nordiskt land.

Ett nyfött barn kan få medicinskt nödvändig vård på basis av moderns officiella identitetshandling endast om det är fråga om vård som behöver ges i samband med förlossningen eller omedelbart därefter (t.ex. intensivvård av prematur). Om det är fråga om annan vård ska barnet ha en egen officiell identitetshandling, ett eget pass, europeiskt sjukvårdskort eller provisoriskt intyg som ersätter kortet. Intyget begärs från det land som är behörigt i fråga om barnets ärenden.

Annan identitetshandling som godkänns i bosättningslandet

Personer som är bosatta och sjukförsäkrade i ett nordiskt land kan påvisa sin rätt till vård också med någon annan identitetshandling som godkänns i bosättningslandet. Sådana handlingar är till exempel körkort från bosättningslandet som följer EU-standarderna, kort som beviljats av skattemyndigheten och bankkort med foto.

Exempel: rikssvenskt körkort

Rikssvenskt körkort

Exempel: kort som beviljats av svenska skattemyndigheten

Kort som beviljats av svenska skattemyndigheten

Exempel: rikssvenskt bankkort med foto

Rikssvenskt bankkort med foto