Övriga situationer

Allt går inte alltid som planerat. Läs om vilka situationer som inverkar på FPA:s stöd och vilka stöd och tjänster du kan få i olika situationer.