Pågående forskningsprojekt för vilka finansiering beviljats (forskningsmedel enligt FRPL 12 §)

Projektet genomförs av: Ämne, år då finansiering beviljats

2019

Östra Finlands universitet, institutionen för farmaci: Rekisteritutkimus tyypin 2 diabeetikkojen hoitotasapainosta ja lääkehoitojen vaikuttavuudesta, 2019

2018

UKK-institutet: Vaikuttavaa elintapaohjausta diabeetikoilla, 2018

FCG Konsultointi: YTHS:n kustannusvaikuttavuuden ja toiminnan ohjaaminen, 2018

Helsingfors universitet: Luki- ja kielihäiriöiden hermostollinen perusta, biomarkkerit ja kuntoutuvuus, 2018

Institutet för hälsa och välfärd: Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden terveys, 2018

NHG Consulting: Toimeentulotukiasiakkaiden sosiaalipalveluiden kokonaiskustannukset, 2018

FPA:s forskningsgrupp: Sjukdagpenningen som en del av social- och hälsovårdssystemet, 2018

HUCS Akut: Istukan kuljettajaproteiinivälitteiset lääkeinteraktiot ja riskit raskauden kannalta, 2018

Östra Finlands universitet: Lääkkeiden käyttäjien kokemukset Omakannan käytöstä ja hyödynnettävyydestä, 2018

HUS/HUCS, Barn- och ungdomssjukhuset och Helsingfors universitet: Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoosilääkitys Suomessa, 2018

Sydöstra Finlands yrkeshögskola: Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus toimintaterapian vaikutuksista kehitysvammaisen lapsen tai nuoren arjessa toimimiseen ja osallistumiseen, 2018

FPA:s forskningsgrupp: Systemet för läkemedelsersättningar och utkomststödet, 2018

Niuvanniemi sjukhus: Skitsofreniaa sairastavien lääkehoidon onnistuminen ennen ja jälkeen alkuomavastuun käyttöönoton, 2018

Summaryx Oy: Systemaattinen katsaus virtuaalitodellisuuden vaikuttavuudesta kivun hoidossa, 2018

Tammerfors universitet: Luontolähtöinen interventio kuntoutusmuotona masennuspotilailla, 2018

Institutet för hälsa och välfärd THL: Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveys - osatutkimus psyykenlääkkeiden käytöstä, 2018

Tidigare beviljade

Fimea: Biosimilaarien käyttöönotto - asenteet ja käytännöt, 2017

Östra Finlands universitet: Krooniset sairaudet, terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttö ja sen aiheuttamat kustannukset lapsuudesta lähtien, 2017

Östra Finlands universitet: Ruokaa mielelle: Motivoiva, voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus masennuksen hoidossa, 2017

Östra Finlands universitet: Tutkimus sähköisten reseptien uudistamiskäytännöistä ja lääkehoidon seurannasta terveyskeskuksissa, 2017

Östra Finlands universitet: Tyypin 2 diabeetikoiden lääkekäyttö ja siihen vaikuttavat tekijät 2016–2017, 2017

Östra Finlands universitet: Viitehintajärjestelmään liittyvän neuvonnan toteutuminen apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla, 2017

FPA:s forskningsgrupp: Hur FPA:s kunder hänvisas till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Effekterna av reformen av finansieringen av arbetsmarknadsstödet, 2017

FPA:s forskningsgrupp: Prisflexibiliteten i efterfrågan på läkemedel, 2017

Uleåborgs universitet: Esiselvitys eri sektorien järjestämien henkilökuljetusten päällekkäisyydestä Pohjois-Pohjanmaalla, 2017

Uleåborgs universitet: Paikkatietopohjainen henkilökuljetusten yhdistämismahdollisuuksien arviointi, 2017

OYS, Fysiatria: Faskiamanipulaation ja liikekontrolliharjoittelun vaikuttavuus krooniseen alaselkäkipuun, 2017

Birkalands sjukvårdsdistrikt: YTHS:n sähköisen terveyskyselyn toimivuus, 2017

Tammerfors universitet: Kuntoutus, palvelut ja työllistyminen. Nuorten kuntoutusrahaa saavien yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat käytännöt, 2017

Åbo handelshögskola, Centre for Collaborative Research: Markkinoiden toimivuus ja kilpailu yksityisissä terveyspalveluissa, 2017

Åbo universitet, Åbo handelshögskola: Markkinoiden toimivuus ja kilpailu yksityisissä terveyspalveluissa, 2017

Arbetshälsoinstitutet: Etänä toteuttettava työpaikkaselvitys (etäTPS), 2017

Arbetshälsoinstitutet: Sickness certification practices: effects on future sick leave and associated costs – A Cochrane systematic review, 2017

Helsingfors universitet, gruppen för klinisk farmaci: Iäkkäiden hoidollisesti merkittävien lääkitysriskien syntyminen ja hallinta kotihoidossa, 2016

Helsingfors universitet, Forskningscentret för neurovetenskap: Tietokonepelien potentiaali uutena terapeuttisena menetelmänä masennuksen hoidossa, 2016

Jyväskylä universitet: Fysioterapian vaikuttavuus vaativassa lääkinnällisessä AVH- ja MS-kuntoutuksessa, järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, 2016

Jyväskylä universitet: Noninvasive methods on decreasing hyperreflexia in stroke, 2016

Jyväskylä universitet: Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille - satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, 2016

FPA:s forskningsgrupp: Referensprissystemets inverkan på läkemedelsmarknadens struktur och på priskonkurrensen, 2016

FPA:s forskningsavdelning: FPA:s förmåner i social- och hälsovården, 2015

FPA:s forskningsgrupp: Begripligheten i motiveringarna i sjukförsäkringsbeslut, betraktad ur en juridisk synvinkel, 2015

Åbo universitet: Muuttuva antikoagulaatiohoito, 2015

Helsingfors universitet: Liikettä aivoihin: Tanssi vaikean traumaattinen aivovamman laaja-alaisessa kuntoutuksessa, 2014

Helsingfors universitet: SPRINT-T-projekti (Sarcopenia and physical frailty in older people: multi-component treatment strategies), 2014

Helsingfors universitet: Syntymäriskit aikuisuudessa: kognitiivinen suoriutuminen, työ- ja toimintakyky sekä etuuksien käyttö, 2014

HUCS: HelSLI cognitive (The Helsinki Longitudinal SLI study): Intervention coupled with dynamic evaluation of developing language, 2014

Södra Karelens centralsjukhus: Kehitys reumapotilaiden lääkehoidossa, kuntoutusresurssien käytössä, liitännäissairauksien esiintymisessä, työ- ja toimintakyvyttömyyden ja kuoleman riskissä sekä näihin liittyvät yhteiskunnalliset kustannusmuutokset Suomessa vuosina 2000–2013, 2013

Helsingfors universitet: Terveyspalveluiden eurooppalaistuminen: potilaan oikeusasema sisämarkkinoilla, 2013

Institutet för hälsa och välfärd THL: Rajat ylittävä suun terveydenhoito Suomesta Viroon: ennen ja jälkeen EU:n potilasdirektiivin, 2013

HUS: The Helsinki Longitudinal SLI study, 2012

Jyväskylä universitet: Aktiivisen musiikkiterapian vaikutukset aivoverenkiertohäiriöstä toipumisessa, 2012