Partiell föräldrapenning

Föräldradagpenningarna förnyades – är du på rätt sida?

Den här sidan gäller din familj om

 • den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022
 • adoptivbarnet togs i vård 30.7.2022 eller tidigare.

Läs mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Barnets båda föräldrar kan vara partiellt föräldralediga samtidigt och få partiell föräldrapenning från FPA. En förutsättning är att båda har avtalat med sina arbetsgivare om deltidsarbete för minst två månader i sänder under föräldrapenningsperioden.

För vem

För att få partiell föräldraledighet krävs att föräldrarna förkortar sin arbetstid så att arbetstiden och lönen utgör 40–60 procent av arbetstiden och lönen för heltidsanställda. Även företagare kan vara partiellt föräldralediga, förutsatt att arbetstiden och lönen minskas på motsvarande sätt.

Rätt till partiell föräldrapenning har även adoptivföräldrar och personer som lever i ett registrerat partnerskap. Ensamstående och studerande kan inte få partiell föräldrapenning.

Om den ena förälderns arbetstid ändras så att han eller hon inte längre kan få partiell föräldrapenning, upphör även den andra förälderns rätt till partiell föräldrapenning.

Om du får partiell föräldrapenning kan du inte samtidigt få flexibel vårdpenning och inte heller partiell vårdpenning.

Ansök om partiell föräldrapenning i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor i MittFPA. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Till ansökan

Ett villkor är dessutom att du har haft rätt till den sociala tryggheten i Finland i minst 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Försäkringstid i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Israel kan också räknas med. De som flyttar till Finland från ett annat land kan läsa mer under Från utlandet till Finland.

Ledighetens längd

Partiell föräldrapenning betalas för högst 158 vardagar, dvs. i ett drygt halvår. Partiell föräldrapenning kan också tas ut under en kortare tid, t.ex. så att den ena föräldern först är föräldraledig i 3 månader, varefter föräldrarna sinsemellan delar på de 3 återstående månaderna.

Olika familjekonstellationer

Föräldrar i adoptivfamiljer, flerlingsfamiljer, ombildade familjer och familjer med en förälder kan ta ut partiell föräldraledighet på samma villkor som andra familjer.

Belopp

Partiell föräldrapenning utgör hälften av föräldrapenningen. Den partiella föräldrapenningen beräknas separat för båda föräldrarna. Läs mer under punkten Belopp och utbetalning.

 

Så ansöker du om partiell föräldrapenning

 1. Ansök om partiell föräldrapenning senast en månad innan föräldrapenningsperioden börjar.

 2. Ansök om partiell föräldrapenning i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
 3. Båda föräldrarna ska fylla i en egen ansökan.
 4. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Bifoga till din ansökan:
  • båda föräldrarnas arbetsavtal om deltidsarbetet. Av företagare krävs en tillförlitlig utredning om den minskade arbetsinsatsen.
  • intyg över efterundersökningen, om det inte lämnats in tidigare.
 5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketterna Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar SV 9r (pdf) och Ansökan – Föräldraförmåner för fäder SV 29ar (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Läs mer