Partiell föräldrapenning

Barnets båda föräldrar kan vara partiellt föräldralediga samtidigt och få partiell föräldrapenning från FPA. En förutsättning är att båda har avtalat med sina arbetsgivare om deltidsarbete för minst två månader i sänder under föräldrapenningsperioden.

För vem

För att få partiell föräldraledighet krävs att föräldrarna förkortar sin arbetstid så att arbetstiden och lönen utgör 40–60 procent av arbetstiden och lönen för heltidsanställda. Även företagare kan vara partiellt föräldralediga, förutsatt att arbetstiden och lönen minskas på motsvarande sätt.

Rätt till partiell föräldrapenning har även adoptivföräldrar och personer som lever i ett registrerat partnerskap. Ensamstående och studerande kan inte få partiell föräldrapenning.

Sök partiell föräldrapenning enkelt på nätet

Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Skicka ansökan

Om den ena förälderns arbetstid ändras så att han eller hon inte längre kan få partiell föräldrapenning, upphör även den andra förälderns rätt till partiell föräldrapenning.

Om du får partiell föräldrapenning kan du inte samtidigt få flexibel vårdpenning och inte heller partiell vårdpenning.

Ledighetens längd

Partiell föräldrapenning betalas för högst 158 vardagar, dvs. i ett drygt halvår. Partiell föräldrapenning kan också tas ut under en kortare tid, t.ex. så att den ena föräldern först är föräldraledig i 3 månader, varefter föräldrarna sinsemellan delar på de 3 återstående månaderna.

Belopp

Partiell föräldrapenning utgör hälften av föräldrapenningen. Den partiella föräldrapenningen beräknas separat för båda föräldrarna. Läs mer under punkten Belopp och utbetalning.

 

Så ansöker du om partiell föräldrapenning

  1. Ansök om partiell föräldrapenning senast en månad innan föräldrapenningsperioden börjar.

  2. Ansök om partiell föräldrapenning i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  3. Båda föräldrarna ska fylla i en egen ansökan.
  4. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten. Bifoga till din ansökan:
    • båda föräldrarnas arbetsavtal om deltidsarbetet. Av företagare krävs en tillförlitlig utredning om den minskade arbetsinsatsen.
    • intyg över efterundersökningen, om det inte lämnats in tidigare.
  5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts och när förmånen betalas ut.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketterna Ansökan – Föräldraförmåner för mödrar (SV 9r) och Ansökan – Föräldraförmåner för fäder (SV 29ar). Pappersblanketten och bilagorna kan du antingen skicka till FPA per post eller lämna in på något av FPA:s serviceställen eller servicepunkter.

Läs mer