Beslut

Beslutet om sjukdagpenningen skickas till arbetstagaren. Beslutet skickas också till arbetsgivaren om denna betalar full heltidslön för den tid arbetet görs på deltid.

FPA skickar beslutet om partiell sjukdagpenning till arbetstagaren.
Beslutet skickas även till arbetsgivaren om denna betalar full heltidslön för den tid arbetet görs på deltid. Arbetsgivaren kan även se beslutet i e-tjänsten för arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan besvära sig över beslutet till besvärsnämnden för social trygghet. Besvärsanvisningar medföljer beslutet.