Snabbguide för den som tänker gå i pension

Du kan få folkpension från FPA om din arbetspension är liten eller om du inte alls får någon arbetspension. Snabbguiden ger dig en uppfattning om när du kan få folkpension eller andra förmåner för pensionärer från FPA.

Vem betalar pension?

 

Folkpension eller arbetspension?

FPA betalar folkpension. Folkpensionen består av sjukpension eller ålderspension.
FPA betalar folkpension och garantipension om din arbetspension blir liten eller om du inte alls har tjänat in någon arbetspension.

Arbetspensionen betalas av den arbetspensionsanstalt där du senast varit försäkrad.

Läs mer

Om din arbetsförmåga försämras

 

När sjukdagpenningen tar slut

Om arbetsoförmågan på grund av din sjukdom eller funktionsnedsättning fortsätter och du inte kan få sjukdagpenning kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension.
Stödet eller pensionen kan betalas av en arbetspensionsanstalt, FPA eller av båda.

Läs mer
 

Ansök om rehabiliteringsstöd eller sjukpension

Ansök om rehabiliteringsstöd från FPA eller arbetspensionsanstalten, sjukpension från FPA och invalidpension från arbetspensionsanstalten.

Läs mer
 

FPA skickar ett beslut om din pension

FPA beviljar sjukpension på ansökan och skickar ett pensionsbeslut till dig. Det kan ta över 10 veckor att få beslutet.

Läs mer
 

Kan du få garantipension?

Kontrollera om du har rätt till garantipension. Garantipensionen tryggar en minimipension för dig. Du kan ansöka om garantipension muntligen eller i FPA:s e-tjänst.

Läs mer
 

Beslut om garantipension

FPA beviljar garantipension på ansökan och skickar ett pensionsbeslut till dig.

Ålderspension från FPA

 

Beloppet av ålderspension

Ålderspension betalas av arbetspensionsanstalterna och FPA. FPA betalar ålderspension om din arbetspension blir liten eller om du inte alls får någon arbetspension.

Läs mer
 

Får du arbetspension innan du fyller 65 år?

Du kan välja om du ansöker om förtida ålderspension från FPA om din arbetspensionsålder är under 65 år. Då görs ett förtidsavdrag på folkpensionen. Du kan ansöka om folkpension samtidigt som du ansöker om arbetspension.

Om du inte i det här skedet ansöker om förtida ålderspension ska du ansöka om ålderspension när du fyller 65 år.

Läs mer
 

Folkpension i form av ålderspension vid 65 år

Om din arbetspension är liten kan du ansöka om ålderspension från FPA några månader innan du fyller 65 år. Du kan ansöka om folkpension samtidigt som du ansöker om arbetspension.

Läs mer
 

FPA skickar ett beslut om din pension

FPA beviljar ålderspension på ansökan och skickar ett pensionsbeslut till dig. Det kan ta circa 7 veckor att få beslutet.

Läs mer
 

Garantipensionen tryggar en minimipension

Kom ihåg att också ansöka om garantipension om du har rätt till en sådan. Du kan ansöka om garantipension muntligen eller i FPA:s e-tjänst.

Ansök nu Läs mer

Pensionen beskattas

 

När du går i pension ska du skicka ditt skattekort till FPA

När du har fått pensionsbeslutet ska du skicka skattekortet för pension till FPA och till den som betalar din arbetspension. Senare behöver du inte längre göra det. Under de följande åren får FPA uppgifterna direkt av skattemyndigheten.

Läs mer

Pensionstagare som har barn under 16 år

 

Ansök om barnförhöjning om du har barn som är under 16 år

Om du är pensionerad och har barn under 16 år att försörja ska du ansöka om barnförhöjning från FPA.

Läs mer
 

FPA beviljar barnförhöjning

Barnförhöjningen upphör automatiskt när det barn som pensionstagaren försörjer fyller 16 år.

Stöd för boendet

 

Bostadsbidraget för pensionärer är ett stöd för boendet

Om du har små inkomster som pensionerad ska du ta reda på om du kan få bostadsbidrag för pensionstagare eller allmänt bostadsbidrag. Du kan få bostadsbidrag för pensionstagare om du har en pension som berättigar till bostadsbidrag, om du bor ensam eller tillsammans med din make, maka eller sambo, eller om också de andra som bor i bostaden har en pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare. I annat fall kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Läs mer
 

Ansök om bostadsbidrag

Du kan ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare i e-tjänsten. Stödet kan sökas retroaktivt för 6 månader.

 

Ansök nu Läs mer
 

FPA beräknar bostadsbidragets belopp

Beloppet av bostadsbidraget för pensionstagare är 85 % av de boendeutgifter som ska beaktas, minskade med bassjälvriskandelen och den tilläggssjälvriskandel som fastställs enligt inkomsterna. Du kan bo i en hyresbostad, en ägarbostad, en bostadsrättsbostad eller en delägarbostad.

Läs mer
 

FPA beviljar bostadsbidraget

Du får beslutet om bostadsbidrag inom ca 4 veckor.

Läs mer
 

Meddela förändringar omedelbart

Många förändringar i din livssituation, såsom t.ex. förändrade familjeförhållanden, bostadsutgifter eller inkomster, kan inverka på bostadsbidragets belopp. När det har skett en förändring måste stödet justeras och du ska därför meddela FPA om alla förändringar.
Även om det inte sker några förändringar justerar FPA bostadsbidraget med 2 års mellanrum.

Läs mer

Andra stöd till pensionstagare

 

Ersättning för läkemedel

Om du blir sjuk när du är pensionerad får du ersättning för receptbelagda läkemedel. Du får direktersättning på apoteket om du har FPA-kortet med dig.

Läs mer
 

Kostander för resor till hälso- och sjukvården

Du kan få ersättning för kostnader för resor i anslutning till behandling av sjukdom.

Läs mer
 

Om din hälsa försämras när du är pensionerad

Om din hälsa blir varaktigt försämrad när du är pensionerad ska du ta reda på om du kan få vårdbidrag för pensionstagare.

Läs mer