Pensionsförsäkringsdelegationen

Pensionsförsäkringsdelegationen har till uppgift att

  • följa med utvecklingen inom pensionsförsäkringen
  • främja samförståndet och samarbetet mellan de aktörer som planerar och utvecklar folkpensionslagstiftningen
  • avge förslag till FPA:s styrelse och ge utlåtanden i frågor som gäller pensionsförsäkring.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2017-31.12.2019.

Ordförande

Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Folkpensionsanstalten

Viceordförande
Anne Neimala, direktör för resultatenheten för förmånstjänster, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Planerare Raija-Liisa Foudila, Folkpensionsanstalten

Ledamöter

Suppleanter

Hanna Tossavainen, regeringsråd, Social- och hälsovårdsministeriet

Pirjo Moilanen, konsulterande tjänsteman,Social- och hälsovårdsministeriet

Marja Isomäki, lagstiftningsråd, Finansministeriet

Jouko Narikka, budgetråd, Finansministeriet

Mikko Kautto, direktör, Pensionsskyddscentralen

Susan Kuivalainen, avdelningschef, Pensionsskyddscentralen

Antti Tanskanen, expert, Finlands Näringsliv EK

Vesa Rantahalvari, ledande expert, Finlands Näringsliv EK

Harri Hellsten, chef för arbetsmarknadsärenden, Företagarna i Finland

Albert Mäkelä, juridisk ombudsman, Företagarna i Finland

Sinikka Näätsaari, socialpolitisk chef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Pirjo Väänänen, chef för arbetskraftspolitik, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Samppa Koskela, jurist, STTK rf

Riitta Työläjärvi, social- och hälsovårdspolitisk expert, STTK rf

Katri Ojala, expert, Akava rf

Pekka Piispanen, direktör, Akava rf

Marja Tallavaara, expert, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Maire Lumiaho, jurist, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Timo Kokko, verksamhetsledare, Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

Tarja Pajunen, Socialpolitisk expert, Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf

Päivi Kyyrö, verksamhetsledare, Kristliga pensionärsförbundet rf

Leea Hiltunen, Kristliga pensionärsförbundet rf

Matti Niiranen, politices magister (PM), Kansallinen senioriliitto ry

Pia Nyman, magister i samhällsvetenskaper (SVM), Kansallinen Senioriliitto ry

Anssi Kemppi, verksamhetsledare, Eläkeliitto ry Eeva Kuuskoski, Ordförande, Eläkeliitto ry
Jan Koskimies, verksamhetsledare, Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf Tuomas Talvila, informatör, Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf
Berit Dahlin, verksamhetsledare, Svenska pensionärsförbundet rf Markus West, chefredaktör, Svenska pensionärsförbundet rf
Marja-Leena Seppälä, jurist, Folkpensionsanstalten Regina Ollila, chef för Kompetenscentret,
Folkpensionsanstalten