Pensionsinkomst- och skattetabell

Exempel på beloppen av sammanlagd pension och nettopension 2021

Exempel på beloppen av sammanlagd pension och nettopension 2020

Exempel på beloppen av sammanlagd pension och nettopension 2022

Ensamstående pensionstagare, euro/månad
Arbetspension Folkpension Garantipension Sammanlagd pension Skatt Nettopension
- 679,50 175,98 855,48 - 855,48
100,00 658,21 97,27 855,48 - 855,48
200,00 608,21 47,27 855,48 - 855,48
280,73 567,83 6,92 855,48 - 855,48
300,00 558,21 - 858,21 - 858,21
400,00 508,21 - 908,21 - 908,21
426,41 495,00 - 921,41 - 921,41
500,00 458,21 - 958,21 - 958,21
750,00 333,21 - 1 083,21 32,63 1 050,58
1 000,00 208,2 - 1 208,21 81,58 1 126,63
1 256,87 79,79 - 1 336,66 134,02 1 202,64
1 300,00 58,21 - 1 358,21 142,82 1 215,39
1 402,62 6,92 - 1 409,54 163,77 1 245,77
1500,00 - - 1500,00 200,71 1 299,29
1750,00 - - 1750,00 301,77 1 448,23
2000,00 - - 2000,00 397,59 1 602,41

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 20,01 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Pensionstagare i parförhållande*, euro/månad
Arbetspension Folkpension Garantipension Sammanlagd pension Skatt Nettopension
- 606,65 248,83 855,48 - 855,48
100,00 585,36 170,12 855,48 - 855,48
200,00 535,36 120,12 855,48 - 855,48
280,73 494,98 79,77 855,48 - 855,48
300,00 485,36 70,12 855,48 - 855,48
400,00 435,36 20,12 855,48 - 855,48
426,41 422,15 6,92 855,48 - 855,48
500,00 385,36 - 885,36 - 885,36
750,00 260,36 - 1 010,36 4,71 1 005,65
1 000,00 135,36 - 1 135,36 52,62 1 082,74
1 256,87 6,94 - 1 263,81 104,28 1 159,53
1 300,00 - - 1 300,00 119,05 1 180,95
1 402,62 - - 1 402,62 160,95 1 241,67
1 500,00 - - 1 500,00 200,71 1 299,29
1 750,00 - - 1 750,00 301,77 1 448,23
2 000,00 - - 2 000,00 397,59 1 602,41

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 20,01 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

* Gifta, samboende eller har en registrerad partner

Exempel på beloppen av sammanlagd pension och nettopension 2020

Ensamstående pensionstagare, euro/månad
Arbetspension Folkpension Garantipension Sammanlagd pension Skatt Nettopension
- 662,86 171,66 834,52 - 834,52
100,00 640,86 93,66 834,52 - 834,52
200,00 590,86 43,66 834,52 - 834,52
273,83 553,94 6,75 834,52 - 834,52
300,00 540,86 - 840,86 - 840,86
400,00 490,86 - 890,86 - 890,86
500,00 440,86 - 940,86 - 940,86
750,00 315,86 - 1 065,86 39,03 1 026,83
1 000,00 190,86 - 1 190,86 87,79 1 103,07
1 226,12 77,82 - 1 303,94 134,18 1 169,76
1 250,00 65,86 - 1 315,86 139,07 1 176,79
1 368,20 6,78 - 1 374,98 163,32 1 211,66
1 500,00 - - 1 500,00 214,61 1 285,39
1 750,00 - - 1 750,00 316,17 1 433,83
2 000,00 - - 2 000,00 412,47 1 587,53

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 19,88 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Pensionstagare i parförhållande*, euro/månad
Arbetspension Folkpension Garantipension Sammanlagd pension Skatt Nettopension
- 591,79 242,73 834,52 - 834,52
100,00 569,79 164,73 734,52 - 834,52
200,00 519,79 114,73 834,52 - 834,52
273,83 482,87 77,82 834,52 - 834,52
300,00 469,79 64,73 834,52 - 834,52
400,00 419,79 14,73 834,52 - 834,52
500,00 369,79 - 869,79 - 869,79
750,00 244,79 - 994,79 11,66 983,13
1 000,00 119,79 - 1 119,79 59,81 1 059,98
1 226,12 6,75 - 1 232,87 105,03 1 127,84
1 250,00 - - 1 250,00 112,05 1 137,95
1 368,20 - - 1 368,20 160,54 1 207,66
1 500,00 - - 1 500,00 214,61 1 285,39
1 750,00 - - 1 750,00 316,17 1 433,83
2 000,00 - - 2 000,00 412,47 1 587,53

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 19,88 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

* Gifta, samboende eller har en registrerad partner