Pensionsinkomst- och skattetabell

Exempel på beloppen av sammanlagd pension och nettopension 2019.

Ensamstående pensionstagare, euro/månad
Arbetspension Folkpension Garantipension Sammanlagd pension Skatt

Nettopension

- 628,85 155,67 784,52 - 784,52
100,00 606,60 77,92 784,52 - 784,52
242,49 535,35 6,68 784,52 - 784,52
384,63 464,27 - 848,90 - 848,90
400,00 456,60 - 856,60 - 856,60
500,00 406,60 - 906,60   906,60
750,00 281,60 - 1031,60 36,39 995,21
1000,00 156,60 - 1156,60 84,26 1072,34
1157,70 77,77 - 1235,47 116,18 1119,29
1250,00 31,60 - 1281,60 134,99 1146,61
1299,87 6,68 - 1306,55 145,17 1161,38
1500,00 - - 1500,00 224,08 1275,92
1750,00 - - 1750,00 325,06 1424,94
2000,00 - - 2000,00 417,86 1582,14

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 19,88 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Pensionstagare i parförhållande*, euro/månad
Arbetspension Folkpension Garantipension Sammanlagd pension Skatt Nettopension
- 557,79 226,73 784,52 - 784,52
100,00 535,54 148,98 784,52 - 784,52
242,49 464,29 77,74 784,52 - 784,52
384,63 393,21 6,68 784,52 - 784,52
400,00 385,54 - 785,54 - 785,54
500,00 335,54 - 835,54 - 835,54
750,00 210,54 - 960,54 9,18 951,36
1000,00 85,54 - 1085,54 57,05 1024,13
1157,70 6,71 - 1164,41 87,25 1077,16
1250,00 - - 1250,00 122,10 1127,90
1299,87 - - 1299,87 142,44 1157,43
1500,00 - - 1500,00 224,08 1275,92
1750,00 - - 1750,00 325,06 1424,94
2000,00 - - 2000,00 417,86 1582,14

I tabellen utgår man från att kommunalskatten är 19,88 %. Kyrkoskatten har inte beaktats.