Pensionsstöd för äldre långtidsarbetslösa

FPA:s förmåner kommer att utökas med en ny förmån, pensionsstöd. Stödet är avsett för att trygga försörjningen för äldre personer som är långtidsarbetslösa.

Du kan få pensionsstöd, om du

 • bor i Finland
 • är född före 1.9.1956, dvs. du har fyllt 60 år före 1.9.2016
 • har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2016 och
 • du under perioden 1.9.2010–31.8.2016 har fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar.

Pensionsstödet utvidgas 1.10.2019 till att gälla personer som är födda före 1.9.1958 och som har varit arbetslösa nästan utan avbrott i 5 års tid. Därtill förutsätts att de har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018.

Du kan inte få pensionsstöd om du har någon av följande förmåner:

 • folkpension (ålders- eller sjukpension)
 • garantipension
 • arbetspension (till exempel ålderspension, partiell förtida ålderspension, invalidpension, rehabiliteringsstöd)
 • avträdelsestöd
 • frivillig arbetspension om den baserar sig på ett anställnings- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag
 • sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning från FPA
 • motsvarande pension från utlandet.

Även vilande folkpension, garantipension och arbetspension eller en motsvarande utländsk förmån utgör hinder för pensionsstöd.

Utbetalningen av pensionsstöd upphör om du till exempel börjar få arbetspension. Stödet upphör senast när du fyller 65 år.

Läs mer