Belopp, utbetalning och beskattning av pensionsstöd

Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen, dvs.

855,48 euro/månad under tiden 1.1–31.7.2022
885,63 euro/månad under tiden 1.8–31.12.2022.

Vissa andra pensioner och ersättningar (t.ex. olycksfallspension och familjepension) minskar beloppet.

Arbete inverkar inte på pensionsstödets belopp.

Folkpensionsindexet bestämmer hur stort det årliga pensionsstödsbeloppet är.

Utbetalning

Pensionsstödet betalas ut den 4:e dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, finns stödet på kontot föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetalt pensionsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

FPA betalar pensionsstöd högst till slutet av den månad under vilken du fyller 65 år. Utbetalningen av pensionsstöd upphör också om du till exempel börjar få arbetspension eller partiell förtida ålderspension innan du fyllt 65.

Om du flyttar till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz, fortsätter FPA att betala ut pensionsstöd. Om du flyttar till något annat land betalas pensionsstöd endast under en tid av tillfällig vistelse i landet.

Beskattning

Pensionsstödet är en skattepliktig förmån. Förskottsinnehållningen verkställs i första hand enligt den förskottsinnehållningsprocent som Skatteförvaltningen har fastställt för den skattskyldige för pensionsstöd. Om denna inte finns att tillgå är förskottsinnehållningsprocenten 0. Ett skattekort för lön duger inte.

Den som får pensionsstöd har rätt till pensionsinkomstavdrag.

Om du ansöker om pensionsstöd under 2022 och stödet betalas ut retroaktivt för 2021, innehålls skatt enligt 40 % på det retroaktiva pensionsstödet. Du kan be Skatteförvaltningen skicka ett ändringsskattekort till FPA för 2021. FPA gör då förskottsinnehållningen i enlighet med ändringsskattekortet.

Läs mer