Belopp, utbetalning och beskattning av pensionsstöd

Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen, dvs. 784,52 euro per månad (2019). Vissa andra pensioner och ersättningar (t.ex. olycksfallspension och familjepension) minskar beloppet.

Arbete inverkar inte på pensionsstödets belopp.

Folkpensionsindexet bestämmer hur stort det årliga pensionsstödsbeloppet är.

Utbetalning

Pensionsstödet betalas ut den 4:e dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, finns stödet på kontot föregående bankdag.

FPA betalar pensionsstöd högst till slutet av den månad under vilken du fyller 65 år. Utbetalningen av pensionsstöd upphör också om du till exempel börjar få arbetspension eller partiell förtida ålderspension innan du fyllt 65.

Om du flyttar till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz, fortsätter FPA att betala ut pensionsstöd. Om du flyttar till något annat land betalas pensionsstöd endast under en tid av tillfällig vistelse i landet.

Beskattning

Pensionsstödet är en skattepliktig förmån. Förskottsinnehållningsprocenten är 0. Om du vill att FPA verkställer en större förskottsinnehållning ska du meddela FPA detta.

Den som får pensionsstöd har rätt till pensionsinkomstavdrag.

Om du ansöker om pensionsstöd under 2019 och stödet betalas ut retroaktivt för 2018, innehålls skatt enligt 40 % på det retroaktiva pensionsstödet. Du kan be Skatteförvaltningen skicka ett ändringsskattekort till FPA för 2019. FPA gör då förskottsinnehållningen i enlighet med ändringsskattekortet.

Läs mer