Meddela förändringar

Om du får pensionsstöd ska du meddela FPA

  • om du börjar få någon annan pension eller ersättning från Finland eller från utlandet eller om beloppet av dessa förändras
  • om din adress ändras eller du flyttar utomlands.

Om din arbetspensionsålder är under 65 år, kan du ansöka om arbetspension. Då upphör utbetalningen av pensionsstöd. Meddela FPA om du börjar få pension.

Meddelande om ändring

  • Meddela förändringen i MittFPA. Logga in med dina personliga bankkoder eller med mobil-ID.
  • Alternativt meddela förändringen muntligen antingen på servicenumret 020 692 222 eller på FPA-serviceställen.