Per post

Man kan skicka post till FPA, till exempel ansökningar och nödvändiga bilagor. Det lönar sig att skicka posten till FPA i stället för att hämta den till serviceställen, eftersom den då snabbare kommer fram till handläggningsstället. Bilagor kan också skannas eller fotograferas och skickas via FPA:s e-tjänst.

Man kan skicka in ansökningar och bilagor i pappersform per post till FPA på egen bekostnad.

Av datasäkerhetsskäl kan man inte skicka e-post till FPA.

Läs mer