Om du blir permitterad

Under permitteringstiden kan du få arbetslöshetsförmåner från arbetslöshetskassan eller från FPA. Permittering innebär att arbetet och löneutbetalningen avbryts tillfälligt, men anställningen fortgår. Permitteringen kan gälla antingen för en viss tid eller tills vidare.

Om du hör till en arbetslöshetskassa och uppfyller arbetsvillkoret ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstiden enligt din egen arbetslöshetskassas anvisningar.

Så här ansöker du om arbetslöshetsförmåner hos FPA om du blir permitterad

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster senast den första dagen som du är permitterat. Arbetslöshetsförmån kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetslös arbetssökande. TE-tjänster ger FPA ett utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån.
 2. Ansök om arbetslöshetsförmån i MittFPA. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  • Arbetslöshetsförmånen beviljas tidigast från den dag då du har anmält dig som arbetslös arbetssökande.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver.
  • Du kan skriva ett följebrev till bilagan om den hör ihop med flera förmåner.
  • FPA har inte tillgång till de bilagor du skickat till TE-tjänster.
  • Om du har fått företagsinkomster, utdelnings-, hyres- eller betydande ränteinkomster behöver vi verifikat över dem.
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
 4. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan om arbetslöshetsförmåner TT1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Anmäl din arbetslöshetsdagar

Om permitteringen fortsätter ska du regelbundet fylla i anmälan om arbetslöshetstid, där du antecknar arbetslöshetsdagarna. Om du har förkortad arbetsdag på grund av permitteringen, anteckna dina arbetstimmar och arbetsdagar i anmälan.

Följ TE-tjänsters anvisningar om din permitteringstid ändras eller om din anställning upphör helt.

Permitteringens längd och inverkan på förmåner

Om du blir permitterad för en eller flera dagar i veckan, betalas full arbetslöshetsförmån för permitteringsdagarna, dvs. 34,50 euro per dag. Arbetslöshetsförmånen höjs, om du har barn att försörja.

Om du har förkortad arbetsdag på grund av permittering jämkas din lön med arbetslöshetsförmånen. Det betyder att den lön du får minskar förmånen. Läs mer om hur lönen inverkar på förmånen.

Läs mer