Personlig FPA-rådgivning

Den personliga FPA-rådgivningen är en ny form av service som riktar sig till kunder som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och som är i behov av särskilt stöd. De personliga FPA-rådgivarna tar ansvar för rådgivningen och förmånerna i sin helhet i de fall där andra tjänster inte räcker till för kunden. FPA-rådgivarna intervjuar kunden och ordnar vid behov ett möte samt gör en utvärdering av kundens behov av personlig rådgivning. Om rådgivarna kommer överens med kunden om att han eller hon ska bli kund hos den personliga FPA-rådgivningen gör de tillsammans upp en serviceplan.

Särskild uppmärksamhet fästs vid frågor som rör handläggningen av handikappbidrags- och rehabiliteringsärenden samt ansökan om förmåner.