Post från arbetsgivare till FPA

Skicka ansökningar och meddelanden elektroniskt via e-tjänsterna för arbetsgivare. Ifall det behövs bilagor kan du skicka dem per post eller skyddad e-post.

 • Dagpenningsansökningar, utredningar t.ex. för flexibel vårdpenning samt bilagor till de här ansökningarna ska skickas per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA eller via skyddad e-post.
 • Ansökningar om ersättning för företagshälsovårdskostnader skickas per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård också på nätet.

Skyddad e-post

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka skyddad e-post till FPA. E-postadresserna är olika för rådgivning och för att skicka bilagor.

När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • e-posten faktiskt är skyddad
 • bilagorna är läsbara.

De lokala tillvägagångssätt som etablerats med försäkringsdistrikten är oförändrade. Skyddad e-post är ett alternativ till centraliserad brevpost.

Skyddad e-post med Suomi.fi-identifikation

Skyddad e-post utan Suomi.fi-identifikation

 • Öppna den skyddade e-posten.
 • Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
 • Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till FPA. Länken gäller i 30 dagar.

Bilagor och tilläggsutredningar

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka bilagor och tilläggsutredningar som behövs till ansökningar till FPA via skyddad e-post. Handlingar som skickats som bilagor syns i FPA:s system med en viss fördröjning.

Så här skickar du bilagor

 • Skanna eller spara de handlingar som ska skickas i pdf-format på din dator.
 • Skanna helst bilagor som gäller en och samma person till ett enda pdf-dokument (t.ex. en persons alla läkarintyg).
 • Ge filerna beskrivande namn, som dock inte innehåller personernas namn eller andra uppgifter som identifierar dem.
 • Bifoga bilagorna i pdf-format.
 • Ange avsändarens kontaktinformation i meddelandefältet. I övrigt ska meddelandefältet lämnas tomt.
 • Skicka bilagorna till adressen tyonantajat.liitteet@kela.fi eller tyonantajat2.liitteet@kela.fi. Använd dessa e-postadresser endast för att skicka bilagor.
 • Du får ett automatiskt svar när ditt meddelande har tagits emot.

Rådgivning

En företrädare för en arbetsgivare kan via skyddad e-post ställa frågor om dagpenningsärenden och rehabilitering. Genom identifiering säkerställer vi att du har rätt att få de uppgifter som du begär. Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet (t.ex. semesterkostnadsersättning). Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar.

FPA svarar på meddelandena inom 2 arbetsdagar. I brådskande ärenden kan du ringa servicenumret för arbetsgivare.

Så här ber du om råd via skyddad e-post:

 • Försäkra dig om att du använder skyddad e-post.
 • Ange på ämnesraden en beskrivande rubrik för e-postmeddelandet. Rubriken får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar.
 • Anteckna i meddelandefältet utöver ditt ärende också ditt namn, vilken organisation du företräder och din kontaktinformation.
 • Om du sköter ett ärende för en enskild kund, ange också följande uppgifter som behövs för att vi ska kunna säkerställa dina åtkomsträttigheter:
  • för vilket ärende du begär uppgifter
  • kundens namn och personbeteckning
 • E-postadress: tyonantajat.neuvonta@kela.fi 

OBS! Det finns separat kontaktinformation för frågor om ersättning för företagshälsovårdskostnader.