Post  från arbetsgivare till FPA

Arbetsgivare kan göra de flesta ansökningar och meddelanden elektroniskt via e-tjänsterna för arbetsgivare. Bilagor måste av datasekretesskäl än så länge skickas per post.

Dagpenningsansökningar som görs på pappersblankett samt alla tilläggsutredningar och bilagor till dagpenningsansökningar ska skickas per post till adressen PB 26, 00056 FPA.

Ersättningsansökningar för företagshälsovårdskostnader ska både arbetsgivare och företagare fr.o.m. 1.1.2019 skicka till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.  Arbetsgivare kan alternativt göra ansökan om företagshälsovårdsersättningar på nätet. Däremot ska serviceproducenter fortsättningsvis skicka redovisningar gällande företagares företagshälsovård direkt till  handläggningsstället.