Post  från arbetsgivare till FPA

Skicka ansökningar och meddelanden elektroniskt via e-tjänsterna för arbetsgivare. Ifall det behövs bilagor och du inte kan använda e-tjänsten, kan du skicka handlingarna per post eller skyddad e-post.

Dagpenningsansökningar som görs på pappersblankett samt alla tilläggsutredningar och bilagor till dagpenningsansökningar ska skickas per post till adressen PB 26, 00056 FPA eller via skyddad e-post.

Ersättningsansökningar för företagshälsovårdskostnader ska både arbetsgivare och företagare skicka till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.  Arbetsgivare kan alternativt göra ansökan om företagshälsovårdsersättningar på nätet.

Skyddad e-post

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka skyddad e-post till FPA. När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • e-posten faktiskt är skyddad
 • bilagorna är läsbara.

De lokala tillvägagångssätt som etablerats med försäkringsdistrikten är oförändrade. Skyddad e-post är ett alternativ till centraliserad brevpost.

Skyddad e-post med Katso-kod

•    Öppna den skyddade e-posten.
•    Identifiera dig med Katso-kod.
•    När du har loggat in, ange din e-postadress i fältet Avsändare.

Obs! Katso-tjänsten ersätts med Suomi.fi-identifiering under år 2020.

Skyddad e-post utan Katso-kod

•    Öppna den skyddade e-posten.
•    Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
•    Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till FPA. Länken gäller i 30 dagar.

Skyddad e-postförbindelse med FPA

FPA har en skyddad e-postförbindelse med flera olika organisationer. Kontrollera först om din organisation har en skyddad e-postförbindelse (pdf) med FPA. Om din organisation finns på listan är all e-post mellan FPA och din organisation skyddad.

Bilagor och tilläggsutredningar

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka bilagor och tilläggsutredningar som behövs till ansökningar till FPA via skyddad e-post. Handlingar som skickats som bilagor syns i FPA:s system med en viss fördröjning.

E-postadressen tyonantajat.liitteet@kela.fi är endast avsedd för att skicka bilagor. Innehållet i meddelandefältet noteras inte och förmedlas inte heller vidare.

Så här skickar du bilagor

 • Skanna eller spara handlingarna som ska skickas till datorn i pdf-format.
 • Skanna helst bilagor som gäller en och samma person till ett pdf-dokument (t.ex. en persons alla läkarintyg).
 • Ange ett beskrivande ämne för e-postmeddelandet (t.ex. läkarintyg). Ämnesfältet får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar.
 • Ange avsändarens kontaktinformation i meddelandefältet. I övrigt ska meddelandefältet lämnas tomt.
 • Bifoga bilagorna i pdf-format.
 • Skriv in avsändarens kontaktuppgifter i meddelandefältet och lämna det tomt i övrigt.
 • Skicka bilagorna till adressen ”tyonantajat.liitteet@kela.fi”. Använd denna e-post endast för bilagor.
 • Du får ett automatiskt svar när ditt meddelande har tagits emot.

Rådgivning via skyddad e-post

En företrädare för en arbetsgivare kan via skyddad e-post ställa frågor om dagpenningsärenden och rehabilitering. Genom identifiering säkerställer vi att du har rätt att få de uppgifter som du begär. FPA svarar på meddelandena inom 2 vardagar. I brådskande ärenden kan du ringa servicenumret för arbetsgivare.

Så här ber du om råd via skyddad e-post:

 • Försäkra dig om att du använder skyddad e-post.
 • Ge e-postmeddelandet en beskrivande ämnesrubrik. Den får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar.
 • Anteckna i meddelandefältet utöver ditt ärende också ditt namn, vilken organisation du företräder och din kontaktinformation.
 • Om du sköter ett ärende för en enskild kund, ange också följande uppgifter som behövs för att vi ska kunna säkerställa dina åtkomsträttigheter:
  • för vilket ärende du begär uppgifter
  • kundens namn och personbeteckning

E-postadress: partner.info@fpa.fi

OBS! För frågor om ersättningar för företagshälsovårdskostanader finns egna kontaktuppgifter.