Post  från arbetsgivare till FPA

Skicka ansökningar och meddelanden elektroniskt via e-tjänsterna för arbetsgivare. Ifall det behövs bilagor och du inte kan använda e-tjänsten, kan du skicka handlingarna per post eller skyddad e-post. Adressändringar ska inte meddelas FPA utan till Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ), varifrån FPA får uppgifterna.

Dagpenningsansökningar som görs på pappersblankett samt alla tilläggsutredningar och bilagor till dagpenningsansökningar ska skickas per post till adressen PB 26, 00056 FPA eller via skyddad e-post.

Ersättningsansökningar för företagshälsovårdskostnader ska både arbetsgivare och företagare skicka till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.  Arbetsgivare kan alternativt göra ansökan om företagshälsovårdsersättningar på nätet.

Skyddad e-post

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka skyddad e-post till FPA. E-postadresserna är olika för rådgivning och för att skicka bilagor.

När du använder skyddad e-post ansvarar du för att

 • e-posten faktiskt är skyddad
 • bilagorna är läsbara.

De lokala tillvägagångssätt som etablerats med försäkringsdistrikten är oförändrade. Skyddad e-post är ett alternativ till centraliserad brevpost.

Skyddad e-post med Katso-kod

•    Öppna den skyddade e-posten.
•    Identifiera dig med Katso-kod.
•    När du har loggat in, ange din e-postadress i fältet Avsändare.

Obs! Katso-tjänsten ersätts med Suomi.fi-identifiering under år 2020.

Skyddad e-post utan Katso-kod

•    Öppna den skyddade e-posten.
•    Skriv in din egen e-postadress i fältet Avsändare.
•    Du får därefter en länk till din e-post. Via länken kan du skicka skyddad e-post till FPA. Länken gäller i 30 dagar.

Skyddad e-postförbindelse med FPA

FPA har en skyddad e-postförbindelse med flera olika organisationer. Kontrollera först om din organisation har en skyddad e-postförbindelse (pdf) med FPA. Om din organisation finns på listan är all e-post mellan FPA och din organisation skyddad.

Bilagor och tilläggsutredningar

En företrädare för en arbetsgivare kan skicka bilagor och tilläggsutredningar som behövs till ansökningar till FPA via skyddad e-post. Handlingar som skickats som bilagor syns i FPA:s system med en viss fördröjning.

Så här skickar du bilagor

 • Skanna eller spara handlingarna som ska skickas till datorn i pdf-format.
 • Skanna helst bilagor som gäller en och samma person till ett pdf-dokument (t.ex. en persons alla läkarintyg).
 • Ange ett beskrivande ämne för e-postmeddelandet (t.ex. läkarintyg). Ämnesfältet får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar.
 • Ange avsändarens kontaktinformation i meddelandefältet. I övrigt ska meddelandefältet lämnas tomt.
 • Bifoga bilagorna i pdf-format.
 • Skriv in avsändarens kontaktuppgifter i meddelandefältet och lämna det tomt i övrigt.
 • Skicka bilagorna till adressen tyonantajat.liitteet@kela.fi eller tyonantajat2.liitteet@kela.fi. Använd denna e-post endast för bilagor.
 • Du får ett automatiskt svar när ditt meddelande har tagits emot.

Rådgivning via skyddad e-post

En företrädare för en arbetsgivare kan via skyddad e-post ställa frågor om dagpenningsärenden och rehabilitering. Genom identifiering säkerställer vi att du har rätt att få de uppgifter som du begär. FPA svarar på meddelandena inom 2 arbetsdagar. I brådskande ärenden kan du ringa servicenumret för arbetsgivare.

Så här ber du om råd via skyddad e-post:

 • Försäkra dig om att du använder skyddad e-post.
 • Ge e-postmeddelandet en beskrivande ämnesrubrik. Den får inte innehålla känsliga uppgifter, såsom namn eller personbeteckningar.
 • Anteckna i meddelandefältet utöver ditt ärende också ditt namn, vilken organisation du företräder och din kontaktinformation.
 • Om du sköter ett ärende för en enskild kund, ange också följande uppgifter som behövs för att vi ska kunna säkerställa dina åtkomsträttigheter:
  • för vilket ärende du begär uppgifter
  • kundens namn och personbeteckning

E-postadress: partner.info@fpa.fi

OBS! För frågor om ersättningar för företagshälsovårdskostanader finns egna kontaktuppgifter.