Post  från arbetsgivare till FPA

Arbetsgivare kan göra de flesta ansökningar och meddelanden elektronisk via e-tjänsterna för arbetsgivare. Bilagor måste av datasekretesskäl än så länge skickas per post.

Dagpenningsansökningar och utredningar för exempelvis flexibel vårdpenning och/eller bilagorna skickas per post till adressen PB 26, 00056 FPA

Ersättningsansökningar för företagshälsovårdskostnader ska både arbetsgivare och företagare fr.o.m. 1.1.2019 skicka till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.  Arbetsgivare kan alternativt göra ansökan på nätet. Serviceproducenter ska fortsättningsvis skicka redovisningar gällande företagares företagshälsovård direkt till  handläggningsstället.