Så här skickar en arbetsgivare post till FPA

Skicka ansökningar och meddelanden elektroniskt via e-tjänsterna för arbetsgivare. Ifall det behövs bilagor kan du skicka dem per post eller skyddad e-post.

  • Dagpenningsansökningar, utredningar t.ex. för flexibel vårdpenning samt bilagor till de här ansökningarna ska skickas per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA eller via skyddad e-post.
  • Ansökningar om ersättning för företagshälsovård skickas till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård också på nätet.

Observera att det finns separat kontaktinformation för rådgivning som gäller ersättning för företagshälsovård. Se kontaktinformation för företagshälsovården.