En man och ett barn leker tillsammans

Visste du att...

Privata daghem och privata familjedagvårdare ska göra en anmälan till kommunen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik eller kommunen ska godkänna dig som en vårdare i anställningsförhållande.

En man och ett barn leker tillsammans

Privata dagvårdsproducenter

De här servicesidorna gäller stöd för privat vård av barn och är avsedda för privata dagvårdsproducenter och andra samarbetspartners.

Sidorna innehåller information om

Privata daghem och privata familjedagvårdare ska innan de inleder sin verksamhet göra en anmälan till kommunen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Om det är fråga om en vårdare i anställningsförhållande, förutsätts kommunen i samband med varje arbetsavtal godkänna att privatvårdsstödet betalas till barndagvårdaren innan stödet kan betalas ut.