Anmälningsplikt och överbetalt stöd

An­mäl­nings­plikt

När dagvårdsproducenten fått ett meddelande om att privatvårdsstöd betalas till producenten blir producenten bunden av anmälningsplikt. Dagvårdsproducenten ska alltid meddela FPA när det sker förändringar i

  • kommunens godkännande till dagvårdsproducenten
  • dagvårdsproducentens verksamhet
  • barnets dagvård (t.ex. vårdförhållandets längd) eller
  • vårdavgiftens belopp.

Förändringar kan meddelas i e-tjänsten för producenter av barndagvård, på blanketten WH2r, per telefon eller per post med ett skriftligt meddelande. Det skriftliga meddelandet ska skickas till det försäkringsdistrikt inom vilket stödmottagaren har sin hemkommun.

Meddelande om vårduppgifter för sommaren

Familjer som får stöd för privat vård av barn ska meddela FPA om vårdarrangemangen ändras under sommaren. Vanliga förändringar i vårdarrangemangen under sommaren och i början av hösten är:

  • ändringar i vårdtiden
  • ändringar i vårdavgiftens belopp
  • byte av vårdplats eller vårdare
  • inledning av kommunal dagvård
  • barnet är i förskoleåldern

Om det sker förändringar i dagvårdsavgifterna under sommaren ska familjen alltid meddela det faktiska beloppet av den förändrade dagvårdsavgiften och inte bara beloppet av den självriskandel som familjen måste betala.

Det är viktigt att FPA får uppgift om förändringar som inverkar på stödets belopp och på beviljandet i god tid så att inte stödet betalas ut med för stort belopp och så att återkrav kan undvikas.

Överbetalt privatvårdsstöd

Om privatvårdsstöd har betalats med för stort belopp återkrävs stödet alltid av den sökande, dvs. av föräldern eller annan vårdnadshavare till sitt bruttobelopp. Detta beror på att FPA inte kan rätta dagvårdsproducentens förskottsinnehållning.

Om dagvårdsproducenten redan har betalat tillbaka det överbetalda stödet till föräldern eller annan vårdnadshavare eller direkt till FPA, ska betalningsmottagaren ge dagvårdsproducenten ett kvitto på återbetalningen med tanke på beskattningen. Skattemyndigheten beaktar dagvårdsproducentens återbetalning i den slutgiltiga beskattningen.