Anvisningar för dagvårdsproducenten

 • Privatvårdsstöd söks av barnets familj.
 • Privatvårdsstödet betalas till dig.
 • Lämna in en anmälan enligt lagen omsmåbarnspedagogik till kommunen så att stödet kan betalas till dig.
 • Privatvårdsstödets nuvarande belopp finns angivna på FPA.fi > Barnfamiljer > Stöd för privat vård.
 • Om dagvårdsavgiften är större än privatvårdsstödet betalar familjen dig skillnaden.
 • Stödet för privat vård betalas till dig i efterskott den sista dagen i månaden.

Ansökan om privatvårdsstöd

 • Familjen ansöker om stöd från FPA (i e-tjänsten eller med blankett WH1r – Ansökan om stöd för hemvård av barn/Ansökan om stöd för privat vård av barn).
 • Som bilaga till ansökan ska du fylla i utredning WH2r (Utredning om dagvårdsproducent för stöd för privat vård av barn).
  • Om du har ett FO-nummer och en Katso -kod kan du sända utredningen via FPA:s e-tjänst.
  • Om du inte har ett FO-nummer ska du fylla i blankett WH2r och lämna in den till FPA:s serviceställe.
 • Fyll i utredningen noggrant och besvara alla frågor.
 • Ange dagvårdsavgiftens faktiska belopp i utredningen (INTE självriskandelens belopp).
 • Om du har ett FO-nummer ska det anges i utredningen.

Beskattning

 • Privatvårdstödet är skattepliktig inkomst, vilket betyder att förskottsinnehållningen bör utredas med skattemyndigheten.
 • Om du vill be om rättelse av förskottsinnehållningen kan du sända ett ändringsskattekort till FPA.
 • Ändringsskattekortet kan vara avsett för arbetsersättning, privatvårdsstöd eller lön.
 • Om ändringsskattekortet är avsett för lön ska ett följebrev fogas till skattekortet, där kunden anger att han eller hon är en privat dagvårdsproducent och att ändringsskattekortet är avsett för privatvårdsstöd.

Meddelande om utbetalning av privatvårdsstöd

 • FPA sänder per post ett meddelande om utbetalning av stödet och om att stödet upphör.
 • Du är bunden av anmälningsplikt, vilket betyder att du utan dröjsmål ska meddela FPA förändringar som eventuellt inverkar på stödet.
 • Om du har ett FO-nummer kan du använda dig av FPA:s e-tjänster.