Vad ska jag göra om jag inte kommer in i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller samarbetspartner?

Senast från och med den 1 februari 2021 kräver skötseln av ärenden för företag eller samfund, t.ex. kommuner, statliga myndigheter, föreningar eller församlingar, att man har Suomi.fi-fullmakter. Se i god tid till att du har de Suomi.fi-fullmakter som behövs.

När du identifierar dig i FPA:s e-tjänster efter den 1 februari 2021 kan du bl.a. stöta på följande problem:

 • du kommer inte alls in i e-tjänsten
 • du kommer in i e-tjänsten men kan inte välja det företag eller samfund vars ärenden du vill sköta
 • du kan välja rätt företag eller samfund men du kan inte utföra de aktiviteter som du ska sköta
Kontrollera följande:
 • Kontrollera dina fullmakter i tjänsten Fullmakter (pdf, på finska). Logga in i tjänsten Suomi.fi fullmakter  och kontrollera vilka fullmakter du har fått (Erhållna fullmakter).
 • Kontrollera att namnet på den organisation vars ärenden du sköter finns i förteckningen.
 • Kontrollera att du har fått alla de fullmaktsärenden som du behöver genom att klicka på organisationens namn.
 • De fullmaktsärenden som behövs i FPA:s e-tjänst finns presenterade på dessa sidor:
 • Kontrollera fullmaktstypen. För att kunna sköta den egna organisationens ärenden ska du ha ärendefullmakt. Om du däremot t.ex. arbetar på en bokföringsbyrå eller i en samkommun som sköter ärenden för en annan organisations räkning, ska fullmaktstypen vara representationsfullmakt
 •  I Suomi.fi:s ordlista om fullmakter redogörs närmare för olika typer av fullmakter.
 • Bekanta dig med befullmäktigandeprocessen i olika situationer. Den beskrivs med hjälp av bilder på FPA:s webbplats på sidorna Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten och Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande samt i slutet av denna videosnutt (på finska).
 •  Om du saknar uppgift om det företag eller samfund som gett fullmakten eller om du saknar fullmaktsärenden eller om fullmaktstypen är fel ska du utreda saken i din egen organisation.
 • Om organisationens namn eller fullmaktsärende saknas: Utred med din chef vilka fullmakter som saknas. 
  • Om du arbetar i det företag eller samfund vars ärenden du sköter ska du be att få den fullmakt som behövs.
  • Om du arbetar på en bokföringsbyrå eller i en samkommun ska du utreda om din organisation saknar ärendefullmakt eller om du saknar representationsfullmakt.
  • Det är möjligt att dina behörigheter har begränsats med hjälp av en avgränsningsspecifikation. Avgränsningsspecifikationer används i samband med fullmaktsärenden i e-tjänsten för arbetsgivare och e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård. Med avgränsningsspecifikationer kan man begränsa till vem de namngivna organisationernas fullmaktsärenden ges.
 • Fel fullmaktstyp kan helt och hållet förhindra skötseln av ärenden. Det lönar sig att korrigera fullmaktstypen så att din organisation i fortsättningen kan hantera fullmakter.
 1.  Vid problem med att ge fullmakter, gå igenom de anvisningar som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gett ut för organisationskunder: https://dvv.fi/sv/fran-katso-till-suomi.fi-fullmakter
 2. Om fullmakterna, typen av fullmakt och eventuella avgränsande specifikationer ser ut att vara i sin ordning men du ändå inte kommer in i FPA:s tjänster ska du kontakta  FPA:s IT-kundsupport: telefon 020 634 7787, e-post tekninentuki@kela.fi