Programmet för utveckling av FPA:s texter

FPA:s texter för kunder kommer att omarbetas i programmet för utveckling av FPA:s texter åren 2020–2021. Målet för programmet är att kunderna

  • förstår vad de läser och därför inte behöver kontakta FPA på grund av oklara formuleringar
  • upplever att tonen i texten är respektfull
  • betraktar FPA som en öppen och pålitlig organisation.

Programmets resurser och organisation

Utvecklingsprogrammet sysselsätter fem språkvårdare och en planerare.

Det är fråga om en satsning som är gemensam för alla anställda vid FPA: styrningsnätverket för programmet hjälper till att identifiera texter som behöver omarbetas för att bli mer begripliga, och sakkunniga inom de olika förmånerna bearbetar texterna tillsammans med språkvårdarna.

Som en del av utvecklingsprogrammet erbjuder språkvårdarna också utbildning i språkvård och gott myndighetsspråk för de anställda.

Systematiskt och kontinuerligt klarspråksarbete

Målet är att språkvårds- och klarspråksarbetet vid FPA ska bedrivas planmässigt och systematiskt. Medan utvecklingsprogrammet pågår införlivas språkvården i produktionen av nya texter och görs till en integrerad del av den. Språkvården kommer således att ingå som en naturlig del av processen och klarspråksarbetet blir kontinuerligt.

När det gäller texter på svenska och engelska är det översättarna vid FPA som ansvarar för klarspråksarbetet. Tydliga och klara finska texter underlättar också översättarnas arbete avsevärt.

Kontaktinformation

Jenni Viinikka, chef för programmet för utveckling av FPA:s texter, 050 599 3546, fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information om programmet och om språkarbetet vid FPA