Programmet för utveckling av FPA:s texter

FPA:s texter för kunder omarbetades i programmet för utveckling av FPA:s texter åren 2020–2021. Målet för programmet var att kunderna

  • förstår de texter som de läser och inte behöver kontakta FPA på grund av oklara formuleringar
  • upplever att tonen i texten är respektfull
  • betraktar FPA som en öppen och pålitlig organisation.

Programmets resurser och organisation

Utvecklingsprogrammet sysselsatte fem finska språkvårdare och en planerare.

Det var fråga om en gemensam satsning för alla anställda vid FPA: styrningsnätverket för programmet hjälpte till att identifiera texter som behövde omarbetas för att bli mer begripliga, och sakkunniga inom de olika förmånerna bearbetade texterna tillsammans med språkvårdarna.

Som en del av utvecklingsprogrammet erbjöd språkvårdarna också utbildning i språkvård och gott myndighetsspråk för de anställda.

Systematiskt och kontinuerligt klarspråksarbete

Utvecklingsprogrammet hade som mål att göra språkvårds- och klarspråksarbetet vid FPA planmässigt och systematiskt. I och med programmet har språkvården blivit en integrerad del av textproduktionen. Språkvården är således nu en naturlig del av processen och klarspråksarbete bedrivs kontinuerligt.

När det gäller texter på svenska och engelska är det översättarna vid FPA som ansvarar för klarspråksarbetet. Tydliga och klara finska texter underlättar också översättarnas arbete avsevärt.

Kontaktinformation

Jenni Viinikka, chef för programmet för utveckling av FPA:s texter, 050 599 3546, fornamn.efternamn@fpa.fi

Närmare information om programmet och om språkarbetet vid FPA