Publiceringskalender för år 2022

Kelasto

Månadsuppgifterna uppdateras i statistikdatabasen Kelasto senast den 21 följande månaden. Största delen av årsuppgifterna uppdateras i januari.

Statistikpublikationer

FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. 

Mars

 • FPA-statistik,  Militärunderstöd 2021 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik
 • FPA-statistik, Förmåner för personer med funktionsnedsättning 2021 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik

April

 • FPA-statistik, Rehabilitering 2021 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik
 • FPA-statistik, Bostadsbidrag 2021 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik

Maj

 • FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2021 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik

Juni

 • Fickstatistik 2022 (helda.helsinki.fi)
 • FPA-statistik, Företagshälsovård 2020 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik

Augusti

 • Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2021 (helda.helsinki.fi)

September

 • FPA-statistik, Sjukförsäkring 2021 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik

Oktober

 • Statistik över pensionstagarna i Finland 2021 (julkari.fi)

November

 • FPA-statistik, studieförmåner 2020/21 (helda.helsinki.fi) Finlands officiella statistik
 • FPA:s statistiska årsbok 2021 (helda.helsinki.fi)