Publiceringskalender för år 2020

I tabellen anges FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. 

Mars Namn
6.3.2020 FPA-statistik, Förmåner för personer med funktionsnedsättning 2019 Finlands officiella statistik
13.3.2020 FPA-statistik,  Militärunderstöd 2019 Finlands officiella statistik
Maj Namn
7.5.2020 FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2019 Finlands officiella statistik
20.5.2020 FPA-statistik, Rehabilitering 2019  Finlands officiella statistik
Juni Namn
18.6.2020 Fickstatistik 2020 
25.6.2020 FPA-statistik, Företagshälsovård 2018 Finlands officiella statistik
Juli Namn
2.7.2020 FPA-statistik, Sjukförsäkring 2019 Finlands officiella statistik 
Oktober Namn
7.10.2020 FPA-statistik, Bostadsbidrag 2019 Finlands officiella statistik
November Namn
  FPA-statistik, Arbetslöshetsskyddet i Finland Finlands officiella statistik
December Namn
  FPA-statistik, studieförmåner 2019/20 Finlands officiella statistik
  FPA:s statistiska årsbok 2019 Finlands officiella statistik