Publiceringskalender för år 2019

I tabellen anges FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. Dessutom publiceras

Figurer (i slutet av juni).

April Namn
30.4.2019 FPA-statistik, Rehabilitering 2018 (pdf)
Maj Namn
24.5.2019 FPA-statistik,  Militärunderstöd 2018 (pdf)
Juni Namn
13.6.2019 Fickstatistik 2019 (pdf)
14.6.2019 FPA-statistik, Handikappförmåner 2018 (pdf)
26.6.2019 FPA-statistik , Bostadsbidrag 2018 (pdf)
26.6.2019 FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2018 (pdf)
27.6.2019 FPA-statistik, Företagshälsovård 2017 (pdf)
September Namn
24.9.2019 FPA-statistik, Sjukförsäkring 2018 (pdf) Suomen virallisen tilaston logo
Oktober Namn
15.10.2019 FPA-statistik, Arbetslöshetsskyddet i Finland (pdf)
25.10.2019 Statistik över pensionstagarna i Finland (pdf)
November Namn
18.11.2019 FPA-statistik, studieförmåner 2018/19 (pdf)
December Namn
  FPA-statistiska årsbok 2018 (pdf)