Publiceringskalender för år 2021

Kelasto

Månadsuppgifterna uppdateras i statistikdatabasen Kelasto senast den 21 följande månaden. Största delen av årsuppgifterna uppdateras i januari.

Statistikpublikationer

FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. 

Januari

Mars

April

Maj

Juni

September

  • FPA-statistik, Sjukförsäkring 2020 Finlands officiella statistik
  • Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2020 Finlands officiella statistik
  • FPA-statistik, Bostadsbidrag 2020 Finlands officiella statistik

November

  • FPA-statistik, studieförmåner 2020/21 Finlands officiella statistik
  • FPA:s statistiska årsbok 2020 Finlands officiella statistik