Publiceringskalender för år 2020

I tabellen anges FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. 

Mars Namn
6.3.2020 FPA-statistik, Förmåner för personer med funktionsnedsättning 2019 (pdf)
13.3.2020 FPA-statistik,  Militärunderstöd 2019  (pdf)
Maj Namn
7.5.2020 FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2019 (pdf) 
20.5.2020 FPA-statistik, Rehabilitering 2019 (pdf) 
Juni Namn
  Fickstatistik 2020 (pdf) 
  FPA-statistik, Företagshälsovård 2018 (pdf) Suomen virallinen tilasto
  FPA-statistik, Sjukförsäkring 2019 (pdf)  
  FPA-statistik, Bostadsbidrag 2019 (pdf) 
September Namn
  FPA-statistik, Arbetslöshetsskyddet i Finland (pdf)
Oktober Namn
  FPA-statistik, studieförmåner 2019/20 (pdf)
November Namn
   
December Namn
  FPA-statistiska årsbok 2019 (pdf