Publiceringskalender för år 2018

I tabellen anges FPAs statistikpublikationer (som publiceras på svenska) i kronologisk ordning. Dessutom publiceras

Figurer (i slutet av juni).

Mars Namn
27.3.2018
Statistik över pensionstagarna i Finland          
 
April Namn
25.4.2018 FPA-statistik, Rehabilitering 2017 (pdf)
Maj Namn
21.5.2018 FPA-statistik,  Militärunderstöd 2018 (pdf)
30.5.2018 Fickstatistik 2018 (pdf)
Juni Namn
1.6.2018 FPA-statistik, Handikappförmåner 2017 (pdf)
4.6.2018 FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer (pdf)
19.6.2018 FPA-statistik, Företagshälsovård 2016 (pdf)
27.6.2018 FPA-statistik , Bostadsbidrag 2017 (pdf) Suomen virallisen tilaston logo
September Namn
24.9.2018 FPA-statistik, Sjukförsäkring 2017 (pdf) Suomen virallisen tilaston logo
Oktober Namn
11.10.2018 FPA-statistik, Arbetslöshetsskyddet i Finland (pdf)
30.10.2018 Statistik över pensionstagarna i Finland 2017 (pdf) 
November Namn
2.11.2018 FPA-statistik, studieförmåner 2017/18 (pdf)
December Namn
5.12.2018 FPA-statistiska årsbok 2017 (pdf)