Publikationer för intressegrupper

largeimage

FPA ger ut tidskriften Sosiaalivakuutus som är avsedd för sakkunniga inom socialförsäkring, intressentgrupper och samarbetspartners på finska.  Den tryckta tidskriften utkommer 4 gånger i året. Sosiaalivakuutus finns också som webbtidning (på finska).

  • Chefredaktör: Minna Latvala
  • Redaktionschef: Johanna Koskinen, fornamn.efternamn@kela.fi, tfn 020 634 1473
  • Redaktion och lay out: Alma 360