Gå till innehållet

Avbrott i e-tjänsterna 20.2 kl. 06.00–08.00 Mer information

En störning har upptäckts i tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Mer information

Avbrott i e-tjänsten för ansökan om sjukdagpenning Mer information

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- och statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ

Felaktig information om basinkomstförsöket i internationella medier


I flera internationella medier har publicerats felaktig information om att Finland håller på att avbryta basinkomstförsöket. Försöket fortsätter enligt plan till slutet av 2018.

Flera internationella medier har under de senaste dagarna publicerat nyheter enligt vilka Finland skulle hålla på att avbryta basinkomstförsöket tidigare än planerat. Informationen är felaktig.

– Försöket går framåt enligt plan och fortsätter till slutet av 2018, säger forskningsgruppens chef, professor Olli Kangas från FPA.

Enligt nuvarande information kommer försöket inte att fortsätta eller utvidgas efter det.

Effekter undersöks när försöket har avslutats


Efter att basinkomstförsöket har avslutats kommer man att rapportera om effekterna på sysselsättningen.

– Vi har inte rapporterat några resultat i offentligheten under försökets gång, eftersom det skulle kunna påverka hur våra försöks- och jämförelsepersoner beter sig. Det i sin tur skulle kunna förvränga forskningsresultaten, säger Kangas.

Basinkomstförsöket startade i januari 2017. De 2 000 försökspersoner som deltar får varje månad en basinkomst på 560 euro oberoende av övriga inkomster eller exempelvis ifall de aktivt söker jobb. FPA ansvarar för att förverkliga försöket.

Målet med försöket är att utreda vilken effekt en förenkling av socialskyddssystemet och förbättring av de ekonomiska incitamenten att ta emot jobb påverkar sysselsättningen av försökspersonerna. Dessutom undersöks hur försöket påverkar försökspersonernas välmående och erfarenheter av att sköta ärenden med myndigheter.

Närmare information: