Gå till innehållet

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- och statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ

Håll koll på siffrorna! FPA:s fickstatistik – ett komprimerat informationspaket om den sociala tryggheten


I fjol betalade FPA ut förmåner till ett belopp av 2 690 euro per invånare. I Fickstatistik 2018 presenteras statistik om FPA-förmånerna och mottagarna av förmånerna i komprimerad form.

I fjol betalade FPA ut sammanlagt 14,8 miljarder euro i sociala trygghetsförmåner. Av dessa utgjorde över en fjärdedel sjukförsäkringsersättningar, som FPA betalade ut till ett belopp av närmare 4 miljarder euro. Den näst största gruppen var pensionsförmåner (2,4 miljarder euro).

Under 2017 använde sig kunderna av FPA:s e-tjänst, telefonservice och serviceställen sammanlagt över 50 miljoner gånger. Verksamhetsutgifterna utgör 3 procent av FPA:s totala utgifter.

De här uppgifterna finns i FPA:s färska fickstatistik, som är ett komprimerat informationspaket om FPA-förmånerna och mottagarna av förmånerna. Statistikuppgifterna gäller 2017 och det finns också jämförelseuppgifter från 2016.

– Fickstatistiken finns nu tillgänglig på nätet i pdf-format och kan läsas till exempel på smarttelefonen. Den tryckta versionen publiceras i juni, säger Vesa Ylönen, statistikchef vid FPA.

Fickstatistiken är gratis. Den publiceras på finska, svenska och engelska.

Läs mer:

Beställningar:

  • tfn 020 634 1502, tilastot@kela.fi