Gå till innehållet

Publikationer

FPA publicerar regelbundet guider, förmånsbroschyrer, forskningar, statistik och årsberättelsen. Nästan alla forsknings- och statistikpublikationer kan laddas ned från HELDA:s digitala arkiv.

Beställ

Släkten, sisun, socialpolitiken – den finländska sociala trygghetens historia som en seriebok

Några unga seriekonstnärer har skapat en fiktiv släkthistoria som skildrar hurdan betydelse den sociala tryggheten har haft i finländarnas liv under olika tider.

Nu kan man ta del av den sociala trygghetens historia i form av en tecknad serie. Serieboken Släkten, sisun, socialpolitiken som Folkpensionsanstalten (FPA) har gett ut handlar om den fiktiva släkten Valtanen och den finländska sociala trygghetens utveckling från slutet av 1800-talet fram till våra dagar.

– Boken presenterar den sociala trygghetens utveckling på ett lättillgängligt sätt. Den är avsedd för alla som är intresserade av Finlands historia och passar också bra som undervisningsmaterial, säger Jaana Martikainen, forskningschef vid FPA.

– Under loppet av 100 år har Finland utvecklats från ett av de fattigaste länderna i Europa till en välmående nordisk välfärdsstat. Vi ville återge den här historien ur ett nytt perspektiv, berättar Martikainen.

Sju serietecknare som alla gått serieteckningslinjen vid konstskolan i Limingo står för manuskriptet och illustrationerna. För faktainnehållet svarar forskare vid FPA. Den finska versionen av serieboken utkom i december 2017 under titeln Suku, sisu, sotu. Suomalaisen sosiaaliturvan historiaa.

Publikation: Släkten, sisun, socialpolitiken. Utvecklingen av den sociala tryggheten i Finland. Helsingfors: FPA, 2018. ISBN 978-952-284-046-2 (hft.), ISBN 978-952-284-047-9 (pdf). Pris: 20 euro

Beställningar: julkaisut@kela.fi