Belopp och utbetalning

FPA betalar som räntebidrag

  • räntor på studielån
  • bankens avgifter för meddelanden.

Du behöver inte betala dem tillbaka till FPA. Om du betalar räntorna för sent till banken måste du själv stå för dröjsmålsräntan. Dröjsmålsräntorna ersätts inte med räntebidrag.

FPA betalar i en klumpsumma alla räntor från halvårsperioden före räntebetalningsdagen. Du kan få räntebidrag upp till fem gånger.

Ränteperioder
Räntebetalningsdag  Ränteperiod
15.6    16.12–15.6
15.12  16.6–15.12

Om du redan betalat räntan till banken betalar FPA räntebidraget till dig. Om du inte ännu betalat räntorna kan du be FPA betala räntebidraget direkt till banken.
FPA meddelar uppgiften om utbetalt räntebidrag till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.