Så här ansöker du om räntebidrag

 1. Fyll i blanketten ansökan om räntebidrag OT 7r (pdf).
 2. Bifoga till din ansökan
  • ett intyg över dina inkomster under de 4 hela kalendermånaderna före räntebetalningsdagen. Inkomsternas bruttobelopp och betalningsdagen ska framgå av intygen. Över förmåner från FPA behövs inga intyg.
  • FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
  • Om du vill att räntebidraget betalas till dig själv ska du till din ansökan bifoga kvitton över de räntor och bankavgifter som du betalat eller t.ex. en kopia av ditt kontoutdrag. Av intyget ska framgå räntebeloppet och bankens aviseringskostnader. Om du betalat räntor varje månad ber vi dig lämna in intyg över det senaste halvårets betalningar. Om du ansöker om att räntebidraget ska betalas till banken behöver du inget intyg.
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post.

FPA kan bevilja räntebidrag för räntorna på studielån för följande ränteperioder

 • räntebetalningsdag 15.6: ränteperioden är 16.12−15.6
 • räntebetalningsdag 15.12: ränteperioden är 16.6−15.12.

Ansökningstid

Om du ansöker om att få räntebidraget betalat till dig själv måste ansökan vara hos FPA inom två månader från räntebetalningsdagen. Om räntebetalningsdagen till exempel är 15.6 ska din ansökan vara hos FPA senast 31.8.

Om du ansöker om att få räntebidraget betalat till banken måste ansökan vara hos FPA redan innan räntebetalningsdagen för att det inte ska bli någon dröjsmålsränta. Du kan skicka in din ansökan redan innan du fått betalningsmeddelandet från banken.

Räntebidrag som betalas till den sökande
Räntebetalningsdag Ange inkomsterna för tiden Ansökan måste vara hos FPA senast
15.6 1.2–31.5 31.8
15.12 1.8–30.11 28.2 (29.2)
Räntebidrag som betalas till banken
Räntebetalningsdag Ange inkomsterna för tiden Ansökan måste vara hos FPA senast*
15.6 1.2–31.5 5.6
15.12 1.8–30.11 5.12

* Om dagen i fråga inte är en bankdag måste din ansökan vara hos FPA senast föregående bankdag.

FPA kan betala räntebidraget till banken även om du ansöker för sent. Också då måste ansökan ha anlänt innan ansökningsperioden för bidrag som betalas direkt till den sökande tar slut. Dröjsmålsräntan måste du betala själv.

Om du avtalat med banken att du betalar räntan varje månad kan FPA bara betala den sista månadsposten till banken.