Redovisning på blanketter  

På redovisningsblankett SV 132r eller motsvarande blankett antecknas för varje kund namn och personbeteckning, kostnader, ersättning enligt sjukförsäkringslagen och självriskandel. Beträffande självriskandelen uppges betalningsdagen eller förfallodagen för betalning via giro. Den som gjort upp redovisningen ska bekräfta uppgifterna på blanketten med sin underskrift.

Serviceproducenten skickar på motsvarande blanketter en utredning över den givna behandlingen eller de utförda undersökningarna som bilaga till redovisningsblanketten.

Serviceproducenten kan också i stället för FPA:s blanketter använda egna blanketter för redovisningen om de har godkänts av FPA. Blanketterna ska skickas per e-post till adressen lomakkeet@kela.fi för godkännande.