Beställning av blanketter och annat material

Sjukförsäkringsblanketterna fastställs av FPA (SFL 1 kap. 3 § 1 mom.). FPA kan också godkänna andra blanketter för användning som sjukförsäkringsblanketter.

Från FPA:s blankettförråd fås bl.a. ansökningsblanketter (SV 178r, SV 178), receptblanketter, pappstycken att ha ovanpå och under buntarna, samt broschyrer.

Apoteket kan beställa material under adressen:

Folkpensionsanstalten, Blankettförrådet
PB 80
00056 FPA
telefon 020 63 47703, kl. 12-14
E-post: lomakevarasto@kela.fi

Blanketter ska i regel beställas för endast cirka 3 månaders behov åt gången.

FPA har till stor del slutat använda svarskuvert och svarsförsändelsekoder. Om direktersättningen för ett läkemedelsköp av någon orsak inte fungerar kan apoteket ge kunden ett svarskuvert för ansökan om direktersättning. Apoteket kan fråga efter svarskuvert på FPA-serviceställen. Kuverten är avsedda endast för ansökan om direktersättning, inte för annan post till FPA. 

 

1.11.2015 (SF-anvisningar för apotek punkt 18)