Felavgift

Felavgiftsförfarandet innebär inte att det görs en framställan om rättelse av uppgifterna om ersättningar för läkemedelsköp utan en framställan om att apoteket ska betala en felavgift. Uttagande av felavgift ändrar inte uppgifterna om ersättning i samband med ett köp eller beloppet av kundens självriskandel.

Felavgiften är 50 euro.

Krav på betalning av felavgift ska framföras i följande fall:

  • ett läkemedel, ett kliniskt näringspreparat eller en bassalva har expedierats innan nästan hela den tid som föregående sats räcker till för har förflutit
  • apoteket har expedierat en sådan mängd av ett preparat som överskrider behovet för 3 månaders behandling eller i fråga om dyra läkemedel en mängd som överskrider behovet för 1 månads behandling.

Apoteket får inte överföra felavgiften på kunden.

Ingen felavgift tas ut i följande fall:

  • Apoteket expedierar dyra läkemedel i en mängd som motsvarar högst 3 månaders behandling mot ett gällande individuellt undantagslov som har beviljats av FPA.
 

1.1.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 15.2.2)